برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شخصی که به همراه خود یک کوله پشتی دارد و برای تفریح مسافرت میکند .و عموما از هتلهای ارزان استفاده میکند. ١٣٩٩/١١/٠٢
|

2 بی چون و چرا،بدون تردید ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

3 میزی که کارمندان روی ان کار میکنند.
١٣٩٩/١٠/٢١
|

4 خمیر پیتزا ١٣٩٩/١٠/١١
|

5 گفتار کودکانه ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

6 مقابله کردن ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

7 نقطه ضعف ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

8 چیدمان ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

9 ذاتی ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

10 کنجکاوی یک شخص ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

11 حضور داشتن ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

12 پنگوئن ١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

13 جستجو کردن ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

14 در تصمیم گیری مشارکت داشتن ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

15 منبع،مخزن ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

16 حزب اصلی در پارلمان که دولت رو شکل نداده
یعنی حزب بازنده
١٣٩٨/١١/١٧
|

17 معامله،اندازه. ١٣٩٨/١٠/١١
|

18 درکالوکیشنهای کتاب focus on vocabulary اینطور امده:
Things that people buy for own use
١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

19 در،درپوش ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

20 توضیح دادن بعضی چیزها روی تصویر ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

21 مکانی برای خرید اسنک و غذای مختصر ١٣٩٨/٠٩/٠١
|

22 دیواری که معمولا با اجر و یا سنگ ساخته شده ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

23 یک زمین با چمن در باغ و یا پارک ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

24 نقاشی روی دیوار یا جاهای عمومی ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

25 خبره ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

26 ساعت مچی ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

27 تخصیص دادن-جداگانه ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

28 مهدکودک ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

29 اخلاق،خلق و خو ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

30 شستن ظروف،بشقابها،لیوانها و... بعد از صرف غذا. ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

31 جاروی دسته بلند ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

32 نخ خیاطی ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

33 سوزن ته گرد ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

34 جدا،فاصله ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

35 به مقدار زیاد ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

36 یک نوع صدف خوراکی،حلزون دو کپه ای ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

37 افراطی،غیر عادی ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

38 قایق های باد بانی ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

39 خلیج،خلیج کوچک ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

40 سر از ... در اوردن
از اب در امدن
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

41 چاله ی آب باران ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

42 اب گیر،برکه،حوض ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

43 رود کوچک،جوی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

44 اوردن بچه های نیازمند به داخل خانواده بدون انجام مراحل قانونی. ١٣٩٨/٠١/٣١
|

45 در دیکشنری اکسفورد امده:
کسل کننده boring
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

46 کاملا چاق ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

47 نسبتا چاق ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

48 در این گونه برنامه‌ها، به‌جای هنرپیشه‌های حرفه‌ای و تعلیم‌دیده، مردم عادی، دانشجویان، دانشمندان جوان یا اعضای یک خانواده یا گروه‌های دوستی حضور دارند ... ١٣٩٨/٠١/١٧
|

49 طول می کشد ١٣٩٨/٠١/١٦
|

50 در دیکشنری اکسفورد امده:
خواندن با دقت از ابتدا تا انتها
١٣٩٨/٠١/٠٩
|