منو
Soroushgh97
ویژه

Soroushgh97

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
١٠,٦٣٤
رتبه کل
٣٢٦
رتبه کل
لایک
١,١١٢
لایک
دیس‌لایک
٢٤٣
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٦٣٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٢٦
لایک
لایک
١,١١٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٤٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٠

Set up=frameپاپوش درست کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤١

معنای متفاوت نسبت به جمله مهمترین به ترتیب زیر ۱ - جر واجر کردن چیزی مثل کاغذ که میگیم پاره کردن ۲ - نابود شدن مثلا فک کنین یه خونه براثر سیل یا جنگ ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٣

بر سره کسی دعوا کردن یا بخاطر کسی دعوا کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٤

دور چیزی دایره کشیدن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٠

کسی رو خوابوندن

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I have many other possessions besides my house.
دیدگاه
١٣

من دارایی های دیگر علاوه بر خانه ام دارم

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I have a few questions with respect to these rules.
دیدگاه
٦

با توجه به این قوانین یه چندتا سوال دارم

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Who should we notify in case of an emergency?
دیدگاه
٦

درمواقع اظطراری ما باید چه کسی را مطلع کنیم؟یا باید به چه کسی اطلاع بدهیم

تاریخ
٣ سال پیش
متن
She can't discriminate right from wrong.
دیدگاه
٥

اون نمیتونه خوب رو از بد تشخیص بده

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The heavy traffic detained us for half an hour.
دیدگاه
٥

ترافیک سنگین مارونیم ساعت معطل کرد

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.