دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٩٠٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٧٢٦
لایک
لایک
١٨٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

1:�having secondary rank or importance�:�MINOR, �SUBORDINATE 2:�having little or no importance or significance 3:�marked by or reflective of narrow ...

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

, soft power involves using political or cultural means, rather than military power, to get what you want

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
١

رقص نگاری، طراحی رقص یا کُرِئوگرافی. به طراحی حرکات هماهنگ و موزون بازیگران در نمایش گویند. به شخصی که این کار را می کند رقص نگارگر، طراح رقص یا ک ...

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

واژه ی اشرافی غیرانگلیسی، همسر کُنت کنت و کنتس دوک و دوشس پرنس و پرنسس پادشاه و ملکه

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

نامزدی ( در انتخابات و برای دریافت جایزه ) کاندیدا شدن ( در انتخابات ) . she had nine Oscar nominations او نه نامزدی ( جایزه ) اسکار دارد.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.