منو
فیروزآبادی

فیروزآبادی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٤,٧٨٠
لایک
٤٩٦
لایک
دیس‌لایک
٩٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٦٦٥
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٧٨٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦٦٥
لایک
لایک
٤٩٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧٧

به معنای واقعی کلمه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٧

ته وتوی کاری یا امری یا چیزی یا مطلبی را درآوردن ؛ به همه ٔ جزئیات آن پی بردن . به تمام آن آگاهی یافتن با فحص و کنجکاوی . نیک از جزئیات امری آگاه شدن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٢

سنگ تمام گذاشتن He's a nice guy, always ready to go the extra mile for his friends

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٧

نگرانی بی مورد she's always fretting about the children

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٢

به نظر آمدن He comes across as a very intelligent sensitive man او به نظر مردی حساس و باهوش می آید.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The manager is engaged at the moment; can I have him return your call?
دیدگاه
٧

مدیر در حال حاضر درگیر است، آیا می توانم زمان دیگری این مکالمه را ترتیب دهم؟

تاریخ
٣ سال پیش
متن
They were engaged for one year before they were married.
دیدگاه
٦

آنها به مدت یکسال قبل از ازدواج با یکدیگر نامزد بودند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Her drawings show excellent use of perspective.
دیدگاه

طرح هایش، کاربردی عالی از روش پرسپکتیو را نشان می دهند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Her drawings show excellent use of perspective.
دیدگاه

او در طرح هایش از روش پرسپکتیو هنرمندانه بهره برده است.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
If you're not currently engaged, why don't you interview for this job?
دیدگاه
٣

اگر در حال حاضر مشغله ای ندارید، چرا برای این کار مصاحبه نمی کنید؟

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.