منو
شهناز  اکبرزاده

شهناز اکبرزاده

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٣,٢٦٦
لایک
٣٥٢
لایک
دیس‌لایک
١٢٧
دیس‌لایک
رتبه کل
٩٥٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٢٦٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٩٥٠
لایک
لایک
٣٥٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٧

کهنه مقاوم در برابر نو تنگ اندیش سخت اندیش افکار فسیلی فسیل مغز

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٩

فروپاشی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٤

سنجه

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٠

تایید کردن راست پنداشتن درست پنداشتن راست پنداری درست پنداری

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٦

شناسایی بازشناسی تفاوت قایل شدن متفاوت بودن فرق داشتن جداسازی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.