دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٤١٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٦٠
لایک
لایک
١,٠٥٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

راه دررو

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

راجع به - متعلق به The share of national income going to families in the bottom. . . سهم درآمد ملی متعلق به / راجع به خانواده های زیر . . .

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

فراخواندن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

دوده : مخلوط کربن و مواد آلی دیگر است که از سوختن ناقص ( سوختن بدون حضور کافی اکسیژن سوختن ناقص است خلاف سوختن کامل که اکسیژن کافی برای واکنش با ماده ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٣

تسخیر ( توسط شیطان یا روح )

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.