رأی
٤ پاسخ
١,٢٢٧ بازدید

نام کلمه ای که برای تجاوز یک مرد به یک پسر یا مرد به کار برده میشه چیه؟ کلمه سنتی که بین مردم رواج داره؟ 

٧ ماه پیش
٠ رأی

برای تعرض جنسی  rape /رِیپ/ به کار میره و برای تجاوز  از حقوق بقیه واژه violate /وایِلِیت/ بیشتر به کار میره 

٧ ماه پیش
رأی
٤ پاسخ
١,٢٢٧ بازدید

نام کلمه ای که برای تجاوز یک مرد به یک پسر یا مرد به کار برده میشه چیه؟ کلمه سنتی که بین مردم رواج داره؟ 

٧ ماه پیش
رأی

عزیز  برای تعرض جنسی rape  و برای تعرض و تجاوز سایر حقوق violate استفاده میشه

٧ ماه پیش
٥ رأی
تیک ٥ پاسخ
٤٢٥ بازدید

توی اغلب جملات انگلیسی بارها دیده میشه که برای ابراز معنی «توسط» از واژه by استفاده میشه. ولی بعضی وقتا من دیدم که توی همون جملات از واژه with هم استفاده میشه. آیا واژگان by و with در زبان انگلیسی هم ...

١٠ ماه پیش
٦ رأی

یک نکته وجود داره که اگر  اسمِ بعد  شِیء و حیوان  باشه  از  with استفاده میشه و اگر اون شخص باشه  از by  استفاده میشه .

١٠ ماه پیش