برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ستایش قربانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جیر به معنای پایین هست به گویش گیلکی اما ما به بالا میگیم جور نه جورده ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

2 جور در زبان گیلکی به معنای بالا است ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

3 تند.فرز.چابک.سریع ١٣٩٧/١٠/١٤
|

4 مزخرف نگو ١٣٩٧/١٠/١٤
|

5 آب زیر کاه و بلا ١٣٩٧/١٠/١٤
|

6 بزنم به تخته چشم نخوری ١٣٩٧/١٠/١٤
|

7 جل الخالق،یا ابو الفضل ی ا خدا ١٣٩٧/١٠/١٤
|

8 خیلی جیگره ١٣٩٧/١٠/١٤
|

9 تحریک کردن اغوا کردن ١٣٩٧/١٠/١٤
|

10 کولاک با بد های شدید و باران ١٣٩٧/١٠/١٤
|

11 تگرگ :زمانی که دمای هوا بالای صفر درجه ی سلسیوس باشد بارش به صورت باران رخ می دهد اگر قطرات باران در زمان پایین آمدن از توده ی هوای سرد عبور کنند تب ... ١٣٩٧/١٠/١٤
|

12 برف روب ١٣٩٧/١٠/١٤
|

13 سورتمه ١٣٩٧/١٠/١٤
|

14 دانه برف ١٣٩٧/١٠/١٤
|

15 پاروی برف در زمان مسدود شدن راه ١٣٩٧/١٠/١٤
|

16 قندیل یخ ١٣٩٧/١٠/١٣
|

17 به معنی خواب زمستانی حیواناتی که در زمستان شرایط فراهم کردن غدا را ندارند. ١٣٩٧/١٠/١٣
|

18 در زبان کردی به معنای کبوتر ١٣٩٧/١٠/١٣
|

19 کژال به معنای دختر زیبا و رعنا،دارای چشمان درشت و زیبا مانند آهو ١٣٩٧/١٠/١٣
|

20 درمانده،بیچاره،فقیر،مستمند،ندار،تهیدست، ١٣٩٧/١٠/١٣
|

21 اگر به کتاب فارسی سال هفتم رجوع کنیم به زبان کردی به معنای فرزند میشه ١٣٩٧/١٠/١٣
|

22 به افراد مشهور و معروف میگن. توضیح اش هم dn نوشته از کانون زبا ایران البته معنی ضربه هم میده ١٣٩٧/١٠/١٣
|

23 دست خط افراد مشهور و معروف autograph ودست خط افراد عادی sign ١٣٩٧/١٠/١٣
|

24 گوشت نه پخته، رقیق ١٣٩٧/١٠/١٣
|

25 گوشت کامل پخته شده ،نمره کامل ،عالی، آفرین ١٣٩٧/١٠/١٣
|

26 دستگاه مخلوط مواد بستنی ١٣٩٧/١٠/١٣
|

27 دسر ،چاشنی، پیش غذا ١٣٩٧/١٠/١٣
|

28 ابداع کردن، بوجود آوردن ، ساختن ١٣٩٧/١٠/١٣
|

29 چسباندن ، فشار دادن،درست کردن، ١٣٩٧/١٠/١٣
|

30 detective(کاراگاه) ١٣٩٧/١٠/١٣
|

31 بابی به انگلیسی به معنای بچه ی احمق و بی عرضه است ١٣٩٧/١٠/١٣
|