sneaky

/ˈsniːki//ˈsniːki/

معنی: اب زیر کاه
معانی دیگر: زیر جلی، نهانی، دزدکی، دزدانه، نابکارانه، خائنانه
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
حالات: sneakier, sneakiest
مشتقات: sneakily (adv.), sneakiness (n.)
• : تعریف: of or like a sneak; furtive or underhanded.
مترادف: devious, furtive, scheming, shifty, sly, underhanded
متضاد: honest
مشابه: calculating, crooked, dastardly, deceitful, foxy, secretive, surreptitious, tricky, underhand, wily

- a sneaky trick
[ترجمه ترگمان] یه حقه آب زیر کاه
[ترجمه گوگل] یک ترفند اب زیر کاه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a sneaky child
[ترجمه ترگمان] یک کودک موذیانه
[ترجمه گوگل] یک کودک ابدی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. If you look for it, I've got a sneaky feeling you'll find that love actually is all around.
[ترجمه ترگمان]اگر تو دنبالش بگردی، من یک احساس شیطانی دارم که تو پیدا خواهی کرد که عشق در آن اطراف وجود دارد
[ترجمه گوگل]اگر شما به دنبال آن هستید، من احساس تند و زننده را پیدا خواهید کرد که این عشق واقعا در اطراف است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This sneaky girl was disliked by the rest of the class.
[ترجمه ترگمان]این دختر آب زیر کاه نه از بقیه کلاس بدش می آمد
[ترجمه گوگل]این دختر ابلهانه توسط بقیه کلاس ها نادیده گرفته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. That sneaky, low life creep.
[ترجمه ترگمان] اون آب زیر کاه، زندگی آهسته
[ترجمه گوگل]این اب زیر کاه، خزش زندگی کم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is a sneaky and underhand way of doing business.
[ترجمه ترگمان]این یک روش موذیانه و پنهانی برای انجام کسب وکار است
[ترجمه گوگل]این روش اب زیر کاه و ناقص انجام کسب و کار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I took a sneaky glance at my watch.
[ترجمه ترگمان]نیم نگاهی به ساعتم انداختم
[ترجمه گوگل]نگاهی ابدی به ساعتم گرفتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. That was a sneaky trick to play!
[ترجمه ترگمان]عجب حقه کثیفی بود
[ترجمه گوگل]این یک ترفند خفیف برای بازی بود!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Canals already are fished by sneaky devils, who learn where fish congregate.
[ترجمه ترگمان]کانال ها از همین الان دارند توسط شیاطین آب زیر کاه صید می شوند، و یاد می گیرند که ماهی ها در کجا جمع می شوند
[ترجمه گوگل]کانال ها در حال حاضر توسط شیاطین های ابدی شکار می شوند، که یاد می گیرند که در آن ماهی ها جمع شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. You call those sneaky, underhand tactics coming to my aid?
[ترجمه ترگمان]تو به اون تاکتیک زیر کاه و کلکی که برای کمک من اومدی صدا می کنی؟
[ترجمه گوگل]شما از آن دسته از تاکتیک های زیر پا گذاشتن که زیر دست من هستند کمک می کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Watch out for Andy. He can be really sneaky.
[ترجمه ترگمان]مراقب اندی باشید اون می تونه واقعا موذیانه باشه
[ترجمه گوگل]مراقب اندی باشید او واقعا می تواند ابدی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. It's a sneaky move designed to reduce the company's tax bill.
[ترجمه ترگمان]این یک حرکت موذیانه است که برای کاهش لایحه مالیات شرکت طراحی شده است
[ترجمه گوگل]این حرکت اب زیر کاه طراحی شده برای کاهش مالیات بر شرکت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. You never know what's going on in that sneaky mind of his.
[ترجمه ترگمان]تو هیچ وقت نمی دونی در اون ذهن زیر کاه چه خبره
[ترجمه گوگل]شما هرگز نمی دانید که در آن ذهن ابدی از او چه می گذرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. I also felt a small, sneaky sense of my own power over him.
[ترجمه ترگمان]همچنین احساس کردم که احساس کوچکی از قدرت خودم نسبت به او دارم
[ترجمه گوگل]من هم احساس یک حس کوچک و ابلهانه از قدرت خودم را بر او داشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. But he was both obstructionist and very, very sneaky.
[ترجمه ترگمان]اما اون هر دو obstructionist و خیلی خیلی آب زیر کاه بود
[ترجمه گوگل]اما او هر دو انکارگرایانه بود و بسیار، بسیار ابلهانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The biggest problem with sanctions: people are sneaky.
[ترجمه ترگمان]بزرگ ترین مشکلی که تحریم ها: مردم موذیانه هستند
[ترجمه گوگل]بزرگترین مشکل مردم با تحریم ها ابدی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. His sneaky behavior aroused our suspicion.
[ترجمه ترگمان]رفتار sneaky سوظن ما رو تحریک کرد
[ترجمه گوگل]رفتار ابلهانه او باعث سوء ظن شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

اب زیر کاه (صفت)
mean, pawky, shrewish, sneaky

به انگلیسی

• furtive, stealthy; deceptive, deceitful
someone who is sneaky does things secretly or dishonestly; an informal word, used showing disapproval.

ارتباط محتوایی

معنی اصلیاب زیر کاهمعانی متفرقهزیر جلی، نهانی، دزدکی، دزدانه، نابکارانه ...بررسی کلمهصفت ( adjective ) حالات : sneakier, sneakiest مشتقات : sneakily ( adv. ) , sneakiness ( n. ) • : ...جمله های نمونه1. If you look for it, I' ve got a sneaky feeling you' ll find that love actually is all arou ...مترادفاب زیر کاه (صفت) mean, pawky, shrewish, sneakyانگلیسی به انگلیسیfurtive, stealthy; deceptive, deceitful someone who is sneaky does things secretly or dishonestly; a ...
معنی sneaky، مفهوم sneaky، تعریف sneaky، معرفی sneaky، sneaky چیست، sneaky یعنی چی، sneaky یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف s، مترادف انگلیسی به فارسی، مترادف انگلیسی به فارسی با حرف s، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف s، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف s
کلمه بعدی: sneaky pete
اشتباه تایپی: سدثشنغ
آوا: /سنیکی/
عکس sneaky : در گوگل
معنی sneaky

پیشنهاد کاربران

موذی
ناقلا
کلک
یواشکی
آب زیر کاه و بلا
زیرکانه
بخوای باحال معنی کنی میشه " سَرَخّور"
ولی عادی معنیش میشه آب زیرکاه - موذی
( آدم آب زیرکاه صرفا دشمن خونی ما نیست ( در واقع هست ولی علنا خودشا به عنوان دوست نشون میده ) . کسیه که کاراش تو چشم شما خیلی تعادل نداره و نمیشه حدس زد حرکت بعدیش قراره چی باشه. و اکثر حرفاش سربسته است و وقتی میخواد جواب سوالتونو بده براحتی میپیچونه و فرصت طلب هم هست و بعد از گذشت زمان با حمل این سبک زندگی و این قبیل تفکرات به یه وسواس تبدیل میشه و انسانیت تا حد زیادی در این افراد کاهش پیدا میکنه. وقتی هم در جایگاه متهم دربرابر شما قرار میگیره خیلی قشنگ شما رو متقاعد میکنه که حق با اون بوده. کلا حضور اینجور افراد کنارتون از نتیجه غیرقابل پیش بینی برخورداره و هرچی موقعیتتون حساس تر و بزرگتر باشه تو جامعه بیشتر در معرض خطر و سقوط هستین چون یه فرد sneaky به زیرکشیدن بزرگتر از خودش و رسوندن خودش به قله معمولا توی الویت های زندگیش قرار داره و کیش و مات کردن شما براش از اهمیت زیادی برخوردار نیست. . . . . یه مثالم بخوام بزنم از یه فردِ sneaky باید t - bag از بهترین سریال تاریخ یعنی فرار از زندان رو نام ببرم )
همچنین sneaky به کسی میگن که هیشکی از کاراش سر درنمیاره و کاراشو توی خفا انجام میده
خود sneak میشه دزدکی حرکت کردن - دزدکی رفتار کردن ( بستگی به جاش تو جمله معنی های مخلفی میگیره ولی مغز اصلیش موذیانه و دزدکی رفتار کردنه ) - دزدکی انجام دادن مثل یواشکی کشیدن یا یواشکی دزدیدن
مترداف هایی که میتونیم براش بکار ببریم حالا یه مقدار اینور انور میشه اینا :
Deceitful - furtive - stealthy - deceptive - crafty - guileful - adroit - subtle - . . .
هر کدوم از این واژه های معنیشون جداس ولی میشه نسبت داد به sneaky. یسریاشون نزدیکترن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما