دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧,٩٢٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥٠٢
لایک
لایک
٨٦٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٧٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٠

I don't need your money من پولتو لازم ندارم.

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١١

ناشنوا

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٣

بدون کافئین

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦

a result or product of combining two or more things or people. For example: Water is a combination of hydrogen and oxygen.

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤

digitally produced money that is not controlled by banks or governments.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The pear tree will be bearing soon.
دیدگاه
٧

درخت گلابی به زودی میوه می دهد.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
We had to endure a nine-hour delay at the airport.
دیدگاه
٤

ما مجبور شدیم تاخیر نه ساعته در هواپیما را تحمل کنیم.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The next task was to ensure that the system performed acceptably.
دیدگاه
١

وظیفه یِ بعدی این بود که اطمینان حاصل شود که عملکردِ سیستم به شکلِ قابل قبولی است.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
He was doubtful about accepting extra work.
دیدگاه
١

او درمورد پذیرشِ کارِ اضافی، دودل بود.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
I accept that this is a serious problem, but I don't agree with your proposed solution.
دیدگاه
٤

قبول دارم که این یک مشکلِ جدی است اما من با راه حلِ پیشنهادیِ شما موافقت نمی کنم.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.