دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧,٨٩٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥٠٧
لایک
لایک
٨٣٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٢٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

Dry mouth makes my breath smell bad. خشکی دهان باعث ایجاد بوی بد میشه.

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

He's waiting behind the primary school. اون پشت دبستان منتظره.

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

جادوگر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣

یواشکی بیا بیرون

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢٨

خشن ( مربوط به رابطه جنسی )

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.