سجاد غنمی

سجاد غنمی فوق دیپلم روانشناسی و فیلمنامه نویس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهاه در بساط نداشتن١٩:٣١ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥بیچاره و بی نوا بودن مترادف با ( آه نداشتن با ناله سودا کردن )گزارش
14 | 0
طوطی١٩:٢٨ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥در گفتگوهای عامیانه به کسی میگویند که یک سره یک چیزی را تکرار کند.گزارش
34 | 3
البالو١٩:٢٥ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥برای ضایع کردن کسی به کار برده میشود ( اصطلاحات امروزی نوین )گزارش
28 | 2
ادم تو افتابه پپسی بخوره خیط نشه١٩:٢٣ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥آدم کچل بشه ولی کنفت نشه ( اصطلاحات دیالوگ نویسی )گزارش
0 | 0
اب شدن و به زیر زمین رفتن١٩:٢٠ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥گم شدن، ناپدید شدنگزارش
0 | 0
اب دریا از دهن سگ نجس نمیشود١٩:١٨ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥آدم بزرگواری را مورد تهمت قرار دادنگزارش
7 | 0
اب از لوچه کسی افتادن١٩:١٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥شیفته و فریفته شدن، به نهایت طمع افتادنگزارش
2 | 0
حضرت یونس١٢:٢٤ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥او از نسل بنیامین فرزند یعقوب نبی استگزارش
2 | 0
زیرو رو کشیدن١٢:٢١ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥به کسی کلک زدن یا کسی رو پیچوندنگزارش
46 | 0
ده کرم١٢:١٨ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥/۱۰ کرم/ همان قربونتم ( در دیالوگ گویی در فیلمنامه نویسی )گزارش
5 | 0