برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Sahar Pastel

🌸

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همینو بگو ١٤٠٠/٠٣/١٠
|

2 عام ببینید توی shifting میشه ذهن نوشته و توصیفاتی که توی shift مورد توجه قرار میگیره
مجموعه‌ای از خصوصیات ، قانون ها ، اتفاقات و... هستش که توی sh ...
١٤٠٠/٠٢/٣٠
|

3 یه جورایی میشه نادیده گرفتن ، سوت زدن ، یابو آب دادن ١٤٠٠/٠٢/١٨
|

4 کسی که دوست داشته باشه با چندین نفر رابطه داشته باشه
معمولا چنین اشخاصی زیاد توی روابطشون به طرف وفادار نیستن
١٤٠٠/٠١/١٠
|

5 Here is the thing/deal : قضیه اینه ١٣٩٩/١٢/١٧
|

6 قضیه اینه ١٣٩٩/١٢/١٧
|

7 ماهی رو هروقت از آب بگیری تازست ١٣٩٩/١١/١٢
|

8 هیچوقت دیر نیست ( ماهی رو هروقت از اب بگیری تازس ) ١٣٩٩/١١/١٢
|

9 Posture=stance ١٣٩٩/١١/٠٩
|

10 دستی رو که بهت غذا میده گاز نگیر
نمک نشناس نباش ، چشم سفید نباش ، ناشکر نباش ، ناسپاس نباش
١٣٩٩/١١/٠٩
|

11 تر و خشکو باهم نسوزون ١٣٩٩/١١/٠٩
|

12 قطعا میشه شب بخیر ١٣٩٩/١١/٠٩
|

13 پیشی
ترسو
الت زن
١٣٩٩/١١/٠٥
|

14 غرب زده ، خودباخته ١٣٩٩/١١/٠٥
|

15 به معنی آب کافی خوردن هستش
مثال : stay hydrate = ( تقریبا معنیش میشه به اندازه‌ی کافی اب بخورین و بدنتون کم آب نباشه )
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

16 خفه کردن
چیزی رو سفت فشار دادن
چیزی رو گرفتن
١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

17 ۱- یه نوع بازی
۲- در مکالمه به معنای : زدی به هدف - دقیقا - خودشه - قربون دهنت
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

18 ( مشکلاتشو ) ریخت بیرون ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

19 اغلب به داستان های ترسناکی گفته میشه که واقعی نیستن و صرفا قصد ترساندن خواننده یا شنونده رو دارن ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

20 کتک زدن ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

21 اگه یه چیزی واضح باشه و طرف بیانش کنه این جمله رو به کار میبرن ، مث *چرا به فکر خودم نرسید* یا *نه بابا؟* یا *عه راس میگی؟* خودمونه
مثال :
Peop ...
١٣٩٩/٠٩/٠١
|

22 معمولا برای کسی به کار میره که میپره وسط زندگیای مشترک ، مؤنث یا مذکر فرقی نداره ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

23 بریم؟
شروع کنیم؟
١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

24 Not even a chance
Not at all
١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

25 رضایت دوطرفه ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

26 اره جون عمت ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

27 یکی از معانیش جدی بودن هم میشه
Very serious : grave
١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

28 به همین راحتی ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

29 شیطنت ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

30 Ew = ugh
نشون دادن تنفرمون از یه چیزی . به معنای اَیییی یا اَه .
١٣٩٩/٠٦/٣١
|

31 سر اصل مطلب رفتن ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

32 آشنا اومدن چیزی
That name rings bell : اسمش آشنا میزنه
١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

33 شهوتی ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

34 دهنم قرصه ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

35 موزیک بی‌کلام ، آهنگ بی‌کلام ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

36 حالا که اصرار میکنی ...

این جمله معمولا وقتی به کار میره که طرف مقابلتون یه چیزی یا خواسته ای رو بهتون اصرار میکنه و شما قبول میکنین ، در جوا ...
١٣٩٩/٠٦/١٤
|

37 به خودت سخت نگیر ، یکم استراحت به خودت بده ١٣٩٩/٠٦/١١
|

38 _یه چیز ساختگی که فیک هست و واقعی نیست
_غرغر کردن و شلوغ کردن
١٣٩٩/٠٥/١٧
|