برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Sahar Pastel

🌸

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به معنی آب کافی خوردن هستش
مثال : stay hydrate = ( تقریبا معنیش میشه به اندازه‌ی کافی اب بخورین و بدنتون کم آب نباشه )
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

2 خفه کردن
چیزی رو سفت فشار دادن
چیزی رو گرفتن
١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

3 ۱- یه نوع بازی
۲- در مکالمه به معنای : زدی به هدف - دقیقا - خودشه - قربون دهنت
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

4 ( مشکلاتشو ) ریخت بیرون ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

5 اغلب به داستان های ترسناکی گفته میشه که واقعی نیستن و صرفا قصد ترساندن خواننده یا شنونده رو دارن ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

6 کتک زدن ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

7 اگه یه چیزی واضح باشه و طرف بیانش کنه این جمله رو به کار میبرن ، مث *چرا به فکر خودم نرسید* یا *نه بابا؟* یا *عه راس میگی؟* خودمونه
مثال :
Peop ...
١٣٩٩/٠٩/٠١
|

8 معمولا برای کسی به کار میره که میپره وسط زندگیای مشترک ، مؤنث یا مذکر فرقی نداره ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

9 بریم؟
شروع کنیم؟
١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

10 Not even a chance
Not at all
١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

11 رضایت دوطرفه ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

12 اره جون عمت ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

13 یکی از معانیش جدی بودن هم میشه
Very serious : grave
١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

14 به همین راحتی ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

15 شیطنت ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

16 Ew = ugh
نشون دادن تنفرمون از یه چیزی . به معنای اَیییی یا اَه .
١٣٩٩/٠٦/٣١
|

17 سر اصل مطلب رفتن ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

18 آشنا اومدن چیزی
That name rings bell : اسمش آشنا میزنه
١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

19 شهوتی ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

20 دهنم قرصه ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

21 موزیک بی‌کلام ، آهنگ بی‌کلام ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

22 حالا که اصرار میکنی ...

این جمله معمولا وقتی به کار میره که طرف مقابلتون یه چیزی یا خواسته ای رو بهتون اصرار میکنه و شما قبول میکنین ، در جوا ...
١٣٩٩/٠٦/١٤
|

23 به خودت سخت نگیر ، یکم استراحت به خودت بده ١٣٩٩/٠٦/١١
|

24 _یه چیز ساختگی که فیک هست و واقعی نیست
_غرغر کردن و شلوغ کردن
١٣٩٩/٠٥/١٧
|