برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Sahar Martinez

🌸

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 رضایت دوطرفه ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

2 اره جون عمت ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

3 یکی از معانیش جدی بودن هم میشه
Very serious : grave
١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

4 به همین راحتی ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

5 شیطنت ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

6 Ew = ugh
نشون دادن تنفرمون از یه چیزی . به معنای اَیییی یا اَه .
١٣٩٩/٠٦/٣١
|

7 سر اصل مطلب رفتن ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

8 آشنا اومدن چیزی
That name rings bell : اسمش آشنا میزنه
١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

9 شهوتی ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

10 دهنم قرصه ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

11 موزیک بی‌کلام ، آهنگ بی‌کلام ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

12 حالا که اصرار میکنی ...

این جمله معمولا وقتی به کار میره که طرف مقابلتون یه چیزی یا خواسته ای رو بهتون اصرار میکنه و شما قبول میکنین ، در جوا ...
١٣٩٩/٠٦/١٤
|

13 به خودت سخت نگیر ، یکم استراحت به خودت بده ١٣٩٩/٠٦/١١
|

14 _یه چیز ساختگی که فیک هست و واقعی نیست
_غرغر کردن و شلوغ کردن
١٣٩٩/٠٥/١٧
|