دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١١,٧٢٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣١٣
لایک
لایک
١,٢٦٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٦٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

زنده شده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٥

تغییر روش تغییر مسیر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

رونوشت نسخه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

تعجب

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

ترخیص کردن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.