منو
سرگل رضائی

سرگل رضائی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١١,٣٨٦
لایک
١,٢٢٩
لایک
دیس‌لایک
٤٥٢
دیس‌لایک
رتبه کل
٣٠١
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١١,٣٨٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٠١
لایک
لایک
١,٢٢٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٥٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٢

رو به کاهش

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٢

به دست اوردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٢

انتقال سرایت

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٦

ارتقا پیدا کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٠

قبول کردن

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.