منو
سعید ترابی

سعید ترابی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٥٩,٨٥٤
لایک
٦,٠٧٧
لایک
دیس‌لایک
٤٥٨
دیس‌لایک
رتبه کل
٦٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥٩,٨٥٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦٤
لایک
لایک
٦,٠٧٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٥٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٢٨

1. کوبیدن، خوردن به 2. ضربه زدن، زدن 3. خطور کردن یا به نظر رسیدن 4. اعتصاب کردن 5. حمله کردن ( به کسی ) 6. صدمه ( یا ضربه ) زدن ( به کسی یا چیزی ) ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٦٨

فعل: 1. لیز خوردن، سر خوردن 2. جیم شدن 3. ( یواشکی ) گذاشتن 4. ( یواشکی ) دادن چیزی به کسی 5. به طور پیوسته حرکت کردن 6. در رفتن 7. بدتر شدن، نزول کر ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٦٠

1. افتادن، انداختن، رها کردن 2. افتادن 3. انداختن 4. سقوط کردن 5. پایین آوردن 6. بیرون انداختن 7. کنار گذاشتن، پایان دادن 8. پایان دادن به صحبت کردن ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٢٣

1. حفظ کردن، نگه داشتن 2. متحمل شدن 3. زنده نگه داشتن، کافی بودن 4. قوت قلب دادن، نیرو دادن 5. تحمل کردن، نگه داشتن 6. حمایت کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠٤

اسم 1. وضعیت، وضع 2. دولت 3. کشور، کشوری 4. ایالت 5. the States ایالات متحده آمریکا فعل بیان کردن، ذکر کردن، نوشتن

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.