منو
صادقی

صادقی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٢,٣٨٠
لایک
٢٥١
لایک
دیس‌لایک
٦٥
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٢٣٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٣٨٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٢٣٤
لایک
لایک
٢٥١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٠

لپ گونه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٣

طیف Autism spectrum disorder اختلال طیف اوتیسم

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

تعریف شدن تعریف

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

کارهای خونه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

تداعی ( در روانشناسی )

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
They've worked for about two weeks without a paycheck.
دیدگاه
١

انها حدود ۲ هفته بدون حقوق کارکرده اند

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She deposited her paycheck every Saturday.
دیدگاه
٠

او هر شنبه حقوق خود را واریز میکند. ( به حساب پس اندازشواریز میکند )

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.