منو
سعید پارساپور

سعید پارساپور

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
١٠,٣٧٤
لایک
١,٠٨٦
لایک
دیس‌لایک
٢٤٣
دیس‌لایک
رتبه کل
٣٣٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٣٧٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٣٠
لایک
لایک
١,٠٨٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٤٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٢٢

مغرضانه ، جهت دار، متمایل، سودار ، غیر منصفانه،

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٨٠

بی اطلاع، بدون آگاهی ، عامی ، کم تجربه ، ناشی، فارغ از موضوع ، بی خبر ، صرافت نداشتن در مورد موضوع و یا بی خبر بودن از مطلبی یا چیزی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٤

همکاری ، ارتباط دوجانبه، بده بستان ، آمیزشی ،

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤٩

قابل تجزیه بطور طبیعی ، تجزیه پذیر بصورت طبیعی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤١

سنگین، تحمل ناپذیر ، توان فرسا

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The play ended ironically.
دیدگاه
٢٣

بازی بصورت غیر مترقبه ( غیر منتظره ) پایان یافت

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Her question probed my thinking on the matter.
دیدگاه
١٣

سوالش مرا به فکر بررسی و پرس و جو پیرامون موضوع واداشت

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The idea of one human being having ownership of another is outrageous.
دیدگاه
١٤

این ایده که انسانی مالکیت بر انسان دیگری را دارا باشد ظالمانه است

تاریخ
٥ سال پیش
متن
She gave fresh momentum to the campaign.
دیدگاه
٠

با حضورش صحنه تبلیغاتی را توانی تازه بخشید

تاریخ
٤ سال پیش
متن
A fabulous breakfast matters more than anything else.
دیدگاه
٦

یک صبحانه بیاد ماندنی ( ناب ) به هر چیز دیگری می ارزد.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.