منو
سجاد نظری

سجاد نظری

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١٠,٣٧٩
لایک
١,٠٥٨
لایک
دیس‌لایک
٩٣
دیس‌لایک
رتبه کل
٣٣٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٣٧٩
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٣٠
لایک
لایک
١,٠٥٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٧

جنبه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٨

مباحث نظری ( در مقابل شهود و تجربه )

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٨

کاغذ بازی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٨

فکر مشغولی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٧

فرا خوانده شده

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
Six day trippers escaped unhurt when their hot air balloon hit power lines.
دیدگاه
٠

مسافران شش روزه بدون آسیب از حادثه برخورد بالن هوای داغ شان به خطوط فشارقوی جان بدر بردند

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.