دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٦٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤,٨٤٢
لایک
لایک
٢٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

cast a shadow on sth سایه سیاه چیزی رو چیزی: sth cast a black shadow on sth

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

observer: a person posted in an official capacity to an area to monitor political or military events

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

آتش تهیه توپخانه artillery preparation: Artillery fire delivered before an attack to disrupt communications and disorganize the enemy's defense.

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

light - duty car خودروی سبک heavy - duty car خودروی سنگین medium - duty car خودروی نیمه سنگین

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

lever بیشتر در قطعات خودرو به معنای دسته و اهرم.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.