دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢١,١١٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٨٥
لایک
لایک
٢,٢٣٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٠١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٩٢

مدرک. سر نخ

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٦

تا وقتی که به مثال زیر توجه کنید I'll wait until next week for my grade.

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٨

من برای نمره ام تا هفته دیگه صبر میکنم

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٩

لذیذ. خوش طعم. خوش مزه We will have a delicious food at thi restaurant tonight

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٩

پرتاب کردن I threw rocks in the lake

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.