منو
امین جمالی راد

امین جمالی راد

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٣,٨٨٨
لایک
٤٠٠
لایک
دیس‌لایک
٥٦
دیس‌لایک
رتبه کل
٨١٩
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٨٨٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٨١٧
لایک
لایک
٤٠٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٧

سامان دادن به کارها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٢

جامع تر - کلی تر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٥

خیلی وقت ها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٨

حواستان باشد

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢١

به عنوان الگو پیش قدم شوید. سرمشق دیگران شوید.

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.