ترجمه‌های ریحانه سالک (٢)

بازدید
٤٨
تاریخ
٣ سال پیش
متن
In no time the locusts came down and started eating everything.
دیدگاه
٣٩

بلافاصله ملخ ها به پایین آمدند و شروع به خوردن همه چیز کردند

تاریخ
١ سال پیش
متن
The air is thin at very high altitudes.
دیدگاه
١٢

هوا در ارتفاعات بالا بسیار رقیق است