ریحانه شاه محمدی

ریحانه شاه محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهnatural disasters١٦:٥٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٠بلایای طبیعیگزارش
25 | 0
forest fire١٦:٤٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٠آتش سوزی گسترده در جنگلگزارش
28 | 1
lighting١٦:٣٩ - ١٣٩٩/٠٤/١٠در معنی اصلی میشه نور پردازی اما برای تعریف بلایای طبیعی میشه رعدوبرقگزارش
9 | 1
avalanch١٦:٣٦ - ١٣٩٩/٠٤/١٠بهمنگزارش
14 | 1
hurricane١٦:٣١ - ١٣٩٩/٠٤/١٠باد بسیار تند این کلمه رو نمیشه بصورت گرد باد معنی کرد چون گردباد میشه tornadoگزارش
30 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهyou bet١٦:٠٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠
• You bet I like her!
یقین داشته باش ازش خوشم میاد
16 | 1