دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٠٦٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٣٣
لایک
لایک
٩٣٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٤٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٦
رتبه
رتبه در بپرس
٥,٣١٤
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ روز پیش
دیدگاه
٠

زابان از زاباندن : وجه وصفی ( دستورزبان ) - Participle

تاریخ
٤ روز پیش
دیدگاه
٠

جانام ( دستورزبان )

تاریخ
٤ روز پیش
دیدگاه
٠

زیا، زیاگ به معنی زیست کننده، زندگی کننده را می توان جای حیوان بکار گرفت. پسوند ـاگ، ریخت کوتاه شده اش در فارسی ـا است که در واژگانی مانند �داناو ک ...

تاریخ
٤ هفته پیش
دیدگاه
٠

واژۀ پیشنهادی بجای حرف الفباء یا همان چیزی که امروزه نویسه می گویند: نویسـِشْتْ ( آنچه قرار داده شده برای نوشتن ) نویسشت ها ( حروف الفبا ) پسوند � ...

تاریخ
٤ هفته پیش
دیدگاه
٠

واژۀ پیشنهادی بجای حرف الفباء یا همان چیزی که امروزه نویسه می گویند: نویسـِشْتْ ( آنچه قرار داده شده برای نوشتن ) پسوند �ـِشْتْ یا ـِش� در واژگانی ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.