دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,١٩٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٥١٨
لایک
لایک
١٢١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
١

پذیرش دائمی چیزی

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٠

کمترین احتمال یا مورد انتظار .

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه

مشیت الهی

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٠

کاهش دادن

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٠

خردکردن وحشیانه

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.