دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٢٤٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦٦٠
لایک
لایک
٥٣٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

سوق دادن بردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

سازگاری

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

به سمت پایین

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

از این رو ازاین بابت

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

خورنده فرساینده

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.