دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٣٥٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦٨٤
لایک
لایک
٥٤٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

سوق دادن بردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

سازگاری

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

به سمت پایین

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

از این رو ازاین بابت

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

خورنده فرساینده

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.