منو
موناسياح

موناسياح

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٤,٨٠٤
لایک
٤٨٨
لایک
دیس‌لایک
٣٨
دیس‌لایک
رتبه کل
٦٥٧
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٨٠٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦٥٧
لایک
لایک
٤٨٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

واردشدن واردسازی هم معنی میده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

نسبت دادن، منتسب کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

مخلص کلام

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

شرح دادن ، بازگوکردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

تا ازاین طریق

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.