برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پیام آریا نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 I hopeful to teachering
من به معلم شدن امیدوارم.
١٣٩٨/٠٤/١٧
|

2 Mountain
کوه،کوهستان،صخره
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

3 شهری با آب و هوا کوهستانی و سرد در غرب کشور ایران و پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین. ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

4 Big sea
دریای بزرگ
١٣٩٨/٠٤/١٢
|

5 Galaxy star
کهکشان ستاره ها
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|