محمد پارسا محسنی

محمد پارسا محسنی Hello my name is parsa
سلام اسم من پارسا هست
I live in Shahriar, Tehran
من در شهریار تهران زندگی میکنم
I am originally from Shiraz
من اصالتا شیرازی هستم
I play cello
من نوازنده ویالنسل ( ویلنسل ) هستم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpolar bear١١:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٥معنی polar bear : خرس قطبی* *خرس قطبی یک حیوان گوشت خوار هست. و در قطب جنوب زندگی میکنند. آنها بخاطر اینکه در قطب هست نامش شد خرس قطبی. آنها به خاط ... گزارش
2 | 0
weighs١١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥معنی weighs :وزن ، در ترکیب کردن جمله هم به کار میرود. اما بیشتر weighs معنیش میشود وزنگزارش
2 | 0
weighs١٢:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٣این کلمه به معنی وزن داشتن هست اما درستش وزن زیاد داشتن هستگزارش
2 | 0
cello١٢:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٣Cello = ویالنسل، ویلنسل اما به انگلیسی اینجوری نوشته میشود Violin cello . cello به ترتیب خوانواده ویالون میشود: ویالن<ویالا<ویالنسل<کنترباس ( نام دی ... گزارش
23 | 0
coin١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٢معنی coin : سکه، دستگاه پردازش ، جای سکه ، اختراع اما بیشتر coin به معنیه سکه هستشگزارش
7 | 0
turtle١٥:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٢معنی turtle : لاک پشت ، همه نوع از لاک پشت* *موجودی در اب با داشتن لاک خیلی سخت و مقاوم Turtle بیشتری معنیش میشود لاک پشتگزارش
7 | 0
many١٥:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٢معنی many فراوان ، بسیار ، زیاد بی حد اما منضور بینهایت نیست معنی دقیقه این کلمه میشه زیاد مثلا : برای شماردن یک شهرک از many استفاده میکنند* یا برای ... گزارش
5 | 0
clerk١٤:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧معنی clerk = منشی، منشی دفتر، کارمند پشت میز، کارمند دفتری، فروشنده مغازه بیشتر معنی clerk میشه منشیگزارش
7 | 0
main office١٤:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧معنی main office = دفتر کار، دفتر اصلی، دفتر مرکزی، دفتر مدیر معنی main office بیشتر در دفتر کار بکار گرفته میشودگزارش
9 | 1
locker١٤:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧معنی locker = قفسه، قفسه ی کتاب، قفسه ی قفل دار Locker معانی زیادی نداره اما بیشتر معنی قفس میدهدگزارش
12 | 1
classroom١٤:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧معنی classroom = کلاس، اتاق درس، اتاق یادگیری، اموزشگاه Classroom معانیه زیادی داره و همه انها یک معنی میدهند مکانی که چیزی را اموزش میدهند بیشتر م ... گزارش
5 | 0
field١٤:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧معنی field : زمین، صحرا، میدان، پهنه، عرصه، رشته، دایره، مرغزار، دشت، مزرعه، کشتزار، بیشت معنی ان منطبق با مزرعه و کشت کار است اما اگه بخواهیم دقیق ... گزارش
5 | 0
library١٤:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧Library = کتابفروشی، مجموعه کتب، کتابخانه، قرائتخانه ولی بیشتر معنی library کتاب خانه میشودگزارش
5 | 0
what١٨:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٤What معنی های زیادی داره که مثلا: کدام، چه، چقدر، چه نوع، حرف ربط، هر چه، چه اندازه، این ها کلماتی هست که من از دوستان گرفتم اما بعضی هاش درست هست ا ... گزارش
14 | 0
smile١٨:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠١Smile = لبخند، تبسم، لبخند زدن، شکفتن، خندان بودن ، شکرخند، استهزا کردن، مسخره کردن، لاغیدن، با نظر موافق نگریستن، تایید کردن خیلی معنی داره !نه؟ اما ... گزارش
18 | 1
human١٨:١٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠١این کلمه خودمون رو میگه😆😄😅😃 ما چی هستیم ما Human هستیم😌 Human =انسان، بشر ، شخص، وابسته به انسان، با انسان چه کلمه های میشه نوشت مثلا: Humans a ... گزارش
12 | 1
concert١٨:١١ - ١٤٠٠/٠٣/٠١Concert =کنسرت، گروه از ساز و اواز ، ولی معنی های دگری هم دارد اما بهترین معنی کنسرت است مثال: I have a big concert on Saturday من رو شنبه کنسرت بز ... گزارش
7 | 0
time١٧:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠کلمه Time خیلی معنی دارد مثلا: فرصت، ساعت، روزگار، زمان، مرتبه، مدت، هنگام، وقت، اما این کلمه بیشتر به معنی زمان هست خوب با کلمه زمان خیلی جمله ها ... گزارش
9 | 1
will١٧:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠این کلمه معنی های تقریبا زیادی داره مثلا: ارزو، نیت، اراده، قصد، خواهش، خواست، وصیتنامه، وصیت، اراده کردن اما بیشتر معنی انجام دادن یا کردن کاری در ا ... گزارش
16 | 0
ticket١٦:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠Hello ticket please سلام بلیط لطفا ( این سوال برای دادن بلیط است ) Ticket = بلیط ، برگه جریمه ، اگهی ، برچسب اما بیشتر این کلمه برای بلیط و برگه جری ... گزارش
16 | 0
thanks١٧:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢١سپاسگزارم یا ممنون یا مرسی یا تشکر سپاسگزارم به فارسی هست یعنی سه پاس را انجام میدم که این کلمه از زرتشتی ها میاد کردار نیک پندار نیک گفتار نیک ای ... گزارش
23 | 0
hello١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢١به معنی سلام یا فارسیش درود هست اما بقول خودمونی هم میشه گفت hi, hey, اما برای صدا کردن بهتره از hey استفاده کرد تا hi توجه ( ادبیات ) =سلام یک ... گزارش
16 | 1
hump١٧:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢١بهترین معنی برای hump کوهان هستگزارش
12 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهpolar bear١١:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٥
• The white fur of the polar bear is a natural camouflage.
خز سفید خرس قبطی باعث استتار طبیعی او میشود
2 | 0