برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پریا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آب شدن یا ذوب شدن
تبدیل از جامد به مایع
مثل آب شدن بستنی یا یخ
Change from solid to liquid
١٣٩٨/٠٦/٠١
|

2 چهار پایه اما اکثرا برای نشستن استفاده نميشه بلکه تو فروشگاه ها و مغازه ها برای جابه جا کردن وسایلی که دستشان بهشون نمیرسه ازش استفاده میکنند و روش م ... ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

3 خسته کننده ، چیزی یا کاری که باعث ميشه خیلی خسته بشیم ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

4 exhausting things makes you very tired ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

5 بیگانه
کسی که از کشوری دیگر در یک کشور آمده و زندگی میکند .
foreign means of another country
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

6 لیوان نیست از لیوان بزرگتره همون فنجان بزرگ کننده بقیه گفتنه ١٣٩٨/٠٤/١٣
|