دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٧٧٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٨٤٩
لایک
لایک
١٨١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

قیچی کردن تریلی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

Hard surface or Emergency stopping lane به شانه اتوبان گفته میشه که در مواقع ضروری می توان در آن ماشین را متوقف کرد. Shoulder شانه جاده که میتواند خ ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

Hard surface or Emergency stopping lane به شانه اتوبان گفته میشه که در مواقع ضروری می توان در آن ماشین را متوقف کرد. Shoulder شانه جاده که میتواند خ ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

پرتگاه کنار جاده

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

به نهر و جوی باریک کنار جاده هم گفته میشه

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.