منو
جدیری

جدیری

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٦٦٥
لایک
١٩٨
لایک
دیس‌لایک
٦٦٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٣,٢٣٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٦٥
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣,٢٣٦
لایک
لایک
١٩٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٦٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
-٣٩

چکش یک کلمه ترکی است. از چاکیشماق ( برخوردکردن دوچیز به هم ) ، چاکیشما " به معنی تصادف و وارد شدن ضربه به هم. . چکش که ابزاری است در جهت ضربه وارد ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
-١٦

یراق یک کلمه ترکی است. قاف در زبان فارسی وجود ندارد. یراق " یاراق " به معنای برنده و شکافنده می باشد که در قدیم تورکان به ابزارهای برنده مثل شمشیر و ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
-١٧

چکمه یککلمه ترکی هست. چکمه جیک = نیم چکمه چکمه چی = چکمه دوز چکه جک = پاشنه کش چکیشمک = منازعه کردن، مشاجره کردن، کشمکش کردن، شرط بندی و شکستن جناق م ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
-٢٠

سرمه یک کلمه ترکی است. از فعل سورماق ( راندن، رانندگی کردن، کشیدن ) کشیدن موادی روی چشم ، مالیدن مواد روی چشم

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
-٣٧

سیاق، قاف در زبان فارسی نیست. ومخصوص زبان عربی وترکی است. اگر سیاق عربی بود. باید چند کلمه هم خانواده و مترادف داشت که ندارد. سیاق از کلمه ی ترکی سای ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.