امید شیخ اسماعیلی

امید شیخ اسماعیلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpartygoer١٣:٤٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢١حضار در جشنگزارش
2 | 0
procrastinator١٧:٤٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٩از زیر کار در روگزارش
5 | 0
deflation١٨:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣تورم زداییگزارش
0 | 0
amortize٢٣:١٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨بازپرداخت اقساط بدهیگزارش
2 | 0
listless١١:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٦کسلگزارش
7 | 0
protean١١:٤١ - ١٤٠٠/٠١/٠٦همه فن حریف، چندمنظوره، گوناگون، متلون، شکل پذیرگزارش
2 | 0
cretinism١٩:١٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٢عقب ماندگی ( مادرزادی ذهنی یا جسمی )گزارش
0 | 0
possessive٢٠:١٣ - ١٣٩٩/١٠/٢١سلطه گر ، سلطه جوگزارش
7 | 0
reflation٢٠:٠١ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤تورم زایی متضاد disinflationگزارش
5 | 0
deleverage١٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤کاهش اعتبار ( عکس Leverage ) اشخاص حقیقی و حقوقی برای کاهش ریسک ورشکستگی به بازپرداخت بدهی و فروش دارایی یا اخراج موقت کارکنان و . . . می کنند.گزارش
5 | 0
lockdown١٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/٣٠حبس کردن در سلول انفرادی، قرنطینهگزارش
25 | 1
quippy٢٣:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٢شوخ طبع، خالی بند، بذله گوگزارش
7 | 1
endearment١٩:١٠ - ١٣٩٩/٠١/١٧سخنان نغز بزرگانگزارش
2 | 1
ergonomic١٠:٤٢ - ١٣٩٩/٠١/١٧کاربرپسند، شرایط کاری راحت ودلپذیر علم تلفیق شرایط کار با ویژگی ها و نیازهای انسانی. از دو کلمه یونانی �Ergo� به معنی کار و �Nomos� به معنی قانون و ق ... گزارش
21 | 1
housetrain٢٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠١/١٦1 - آموزش حیوان خانگی برای دستشویی رفتن 2 - آموزش رفتارهای خوب یا مرتب سازی.گزارش
0 | 0
fleet٢٣:٤٣ - ١٣٩٩/٠١/١٥آدم تندروگزارش
0 | 3
malaise٢٠:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/١٢کسالت روانیگزارش
5 | 1
twinkle١٨:٢٠ - ١٣٩٩/٠١/١١معشوقه ( دختر جوان )گزارش
12 | 0
saurus٠٠:١٥ - ١٣٩٩/٠١/١٠سوسمار ( Lizard )گزارش
0 | 1
masturbating٠٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/١٠خودارضایی، جلق زدنwankگزارش
21 | 0
disorientation١٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٩بی قراریگزارش
2 | 1
tushy٢٣:١٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٨لختی، برهنهگزارش
23 | 2
dinkus١٤:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٤عقب مانده ذهنی ( استثنایی )گزارش
12 | 0
cave١٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٢قانع شدن ( در جملات مجهول )گزارش
21 | 1
scale١١:٥٧ - ١٣٩٨/١٢/١٠scale out : در بورس : خروج از معامله با صورت مرحله ای و نسبتی از سرمایهگزارش
39 | 1
scale١١:٥٥ - ١٣٩٨/١٢/١٠scale into : در بورس : ورود به معامله با صورت مرحله ای و نسبتی از سرمایهگزارش
37 | 1
behemoth٠٠:٠٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤جانور غول پیکر ( کرگدن یا . . )گزارش
7 | 0
resolutely٢٣:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٢٣قاطعانهگزارش
9 | 0
outlier٢٣:٣٥ - ١٣٩٨/١١/٢٣داده پرت، مطرود، منزوی، استثناءگزارش
30 | 0