برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امید شیخ اسماعیلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تورم زایی
متضاد disinflation
١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

2 اهرم زدایی ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

3 کاهش اعتبار (عکس Leverage)
اشخاص حقیقی و حقوقی برای کاهش ریسک ورشکستگی به بازپرداخت بدهی و فروش دارایی یا اخراج موقت کارکنان و ... می کنند.
١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

4 حبس کردن در سلول انفرادی، قرنطینه ١٣٩٩/٠١/٣٠
|

5 شوخ طبع، خالی بند، بذله گو ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

6 سخنان نغز بزرگان ١٣٩٩/٠١/١٧
|

7 کاربرپسند،شرایط کاری راحت ودلپذیر
علم تلفیق شرایط کار با ویژگی‌ها و نیازهای انسانی. از دو کلمه یونانی �Ergo� به معنی کار و �Nomos� به معنی قانون و ...
١٣٩٩/٠١/١٧
|

8 1- آموزش حیوان خانگی برای دستشویی رفتن
2- آموزش رفتارهای خوب یا مرتب سازی.
١٣٩٩/٠١/١٦
|

9 آدم تندرو ١٣٩٩/٠١/١٥
|

10 کسالت روانی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

11 معشوقه (دختر جوان) ١٣٩٩/٠١/١١
|

12 سوسمار (Lizard) ١٣٩٩/٠١/١٠
|

13 خودارضایی، جلق زدنwank ١٣٩٩/٠١/١٠
|

14 بی قراری ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

15 لختی، برهنه ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

16 عقب مانده ذهنی (استثنایی) ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

17 قانع شدن (در جملات مجهول) ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

18 scale out : در بورس : خروج از معامله با صورت مرحله ای و نسبتی از سرمایه ١٣٩٨/١٢/١٠
|

19 scale into : در بورس : ورود به معامله با صورت مرحله ای و نسبتی از سرمایه ١٣٩٨/١٢/١٠
|

20 جانور غول پیکر (کرگدن یا ..) ١٣٩٨/١١/٢٤
|

21 قاطعانه ١٣٩٨/١١/٢٣
|

22 داده پرت، مطرود، منزوی، استثناء ١٣٩٨/١١/٢٣
|

23 تغییر شکل تدریجی ١٣٩٨/١١/٢٠
|

24 توسعه طلب ١٣٩٨/١١/٢٠
|