نیک

نیک ز نام و نشان و گمان برتر است * نگارنده بر شده گوهر است ( شاهنامه )

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهکیک١٩:٣٥ - ١٤٠٠/١٠/٠٧زبان های ایرانی = کاکگزارش
2 | 0
پان ترک١٥:٠٧ - ١٤٠٠/١٠/٠٦برابر پیشنهادی = پان - بی بُته ترک یک واژه ایرانی است. پس باید به این کسان گفت پان - بی بُته، پان بی هویت، پان - دزد، پان - مزدور و. . .گزارش
5 | 0
ضد و نقیض٢٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٩/٢٧دو پهلوگزارش
2 | 0
زنجان٠٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٨/٢٨زنگان zan در زبان های ایرانی کهن و اوستا به معنای ( زادن ) و ( دانستن ) می باشد. ( گان ) پسوند جایگاه است. زنجان = سرزمین دانایان ( میانگین مردم ا ... گزارش
7 | 1
نیشابور٢١:١٨ - ١٤٠٠/٠٨/٢٢نیشاپور ( شاپور ) شاه ایران بوده است ( شابور ) شاه کجا بوده است را خودتان داوری کنید.گزارش
2 | 1
پیر مغان١٩:٢٥ - ١٤٠٠/٠٨/٢٠پیر مغان پیامبر ایران باستان زرتشت می باشد.گزارش
5 | 0
یوغ١٩:٥٨ - ١٤٠٠/٠٨/١٤یوغ yoke از کهن واژگان هندواروپایی و آریایی است. در اوستا yug و yukh و در سانسکریت yug است و به همین معناست. در مهر یشت میترا ( مهر ) اسب هایش را به ... گزارش
14 | 0
ارمان٢٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦آرمان آر مان ( من ) = اندیشه آریایی = مرد آریایی ( از بهترین نام ها برای مردان ایرانی است ) . یک برابر خوب برای واژه ( هدف ) در پارسی امروز نام کشو ... گزارش
9 | 1
minor arts١٧:٥٥ - ١٤٠٠/٠٧/٢٥هنرهای خُرد honar ha ye xord هنرهایی مانند جواهرسازی، زرگری و کنده کاری روی اشیای کوچک.گزارش
5 | 0
خون١٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠٧/٠٥خون ریشه در زبان های کهن ایرانی دارد. در اوستا: وُهون: vohun برای نمونه در وندیداد فرگرد ۴ بند ۳۴ آمده: ای دادار جهان استومند ای اشون کسی که دیگری را ... گزارش
28 | 0
شفاهی١٣:٣٢ - ١٤٠٠/٠٧/٠٢سینه به سینه دهان به دهان گفتاریگزارش
5 | 1
جزئیات٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠ریزه کاری ها چند و چونگزارش
9 | 0
تضاد١٨:٠٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٣ناسازیگزارش
5 | 1
chamber١٨:٤٤ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨Chamber همان چنبر و چنبره فارسی است ( پهلوی: چنبر ) . یک بخش برجسته، یک برجستگی کلاف مانند، برجستگی اتاق مانند شگفت است که واژه نامه های ما گاهی هر ... گزارش
12 | 1
son١٥:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٥( سان ) و ( سون ) : در زبان های تالشی و آذری پهلوی نیز همانند آنچه در زبان انگلیسی و دیگر زبان های اروپایی هست این واژه به کودک و بچه کوچک گفته می شو ... گزارش
9 | 0
house١٥:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٥در زبان های ایرانی کردی و لری در برخی گویش ها ( هوز ) یا ( هوش ) می گویند که به مینوی ( خاندان ) است.گزارش
2 | 0
حوض١٥:٢٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٥حوض: همریشه با house ( خانه ) در زبان انگلیسی است.گزارش
5 | 1
ویار٠٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧ویار ریشه اوستایی: وَئیریَ vairyia به مینوی خواسته شده و آروز شدهگزارش
5 | 0
هوا٢٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠هوا برگرفته از فرشته هوا و باد آرین های باستان ( وایو ) هندی ها هنوز خود واژه ( وایو ) را بکار می برند زیرا این فرشته در هندوستان جایگاه بالایی داشت ... گزارش
7 | 0
بیک١٩:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥بیک = لیک، ولیکن بِیک = ریختی است نوین از ( بَگَ یا بَغَ ) از زبان های باستانی ایران به مینوی ( خدا، سرور و بزرگ ) . این واژه کهن ایرانی ریخت های دیگ ... گزارش
7 | 0
پروفسور١٩:١١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥کسی که بنا به شایستگی های ویژه و سالها پژوهش و داشتن آثار برجسته و ارزشمند در یک زمینه از سوی متخصص های برجسته آن زمینه پروفسور نامیده شود. در دانشگا ... گزارش
9 | 0
سهل انگار١٩:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٢ولنگار درنگی: برو تا به درگاه افراسیاب - درنگی مباش و منه سر بخواب ( شاهنامه )گزارش
2 | 0
خانم٢٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/١١خانم یا خانوم یک واژه آریایی است و هرگز از زبان های ترکی و مغولی گرفته نشده است. بخش ( خان ) همریشه با ( زن ) پارسی یا ( ژن ) و ( ژین ) در زبان های ... گزارش
21 | 1
خلیج فارس٢٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥نام جاویدان دریای پارس این نام را نخستین بار داریوش بزرگ در سنگنوشته های ساخت آبراه سوئز آورده است. ( شاخاب ) برابر شایسته ای نیست. چرا؟ زیرا این و ... گزارش
5 | 0
فرشکرد٢٣:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤نوسازی و بازسازی جهان.گزارش
5 | 0
ورجاوند٢٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤کسی که دارای نیرویی است شگفت.گزارش
7 | 0
زره٢٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤zrih پهلوی پلوتارک گوید: ایرانیان زرهی بر تن می کردند که می درخشید و چون روشنایی آفتاب بر آن می افتاد بینایی دشمن را کور می کرد.گزارش
7 | 0
هال٢١:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤همین چیزی است که امروزه ( حال ) می گوییم و اندریافت درونی یا شرایط و وضعیت درونی است. برای نمونه می گوییم ( دیگر حالی برایم نمانده ) یا ( حال شما چطو ... گزارش
9 | 1
عشق١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨اوستایی: ish ishka نیاهندواروپایی: ais ( خواستن و آرزو کردن ) این واژه با ask ( درخواست کردن و پرسیدن ) انگلیسی همریشه می باشد. گزارش
21 | 1
by١٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧این واژه همریشه با ( با ) در زبان فارسی می باشد ( نیاهندواروپایی bhi )گزارش
9 | 1
گوسان١٦:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧در قفقاز ( ارمنستان و گرجستان ) هم همین واژه با اندگی دگرگونی برای رامشگر و خنیاگر بکار می رود.گزارش
5 | 0
دریای خزر٠١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧دریای کاسپی اگر ما این نام را در حالت جمع ( دریای کاسپی ها ) بنامیم ( دریای کاسپیان ) می شود که مطابق با نام جهانی آن در همه نقشه های دنیاست. این ن ... گزارش
7 | 0
قزوین٠٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧کاسپین قزوین نامیدن این شهر مانند این است که کاسی ها را قازی و دریای کاسپین را دریای قزوین و کاشان را قازان بنامیم. نیکو است این نام زنده شود تا یاد ... گزارش
12 | 0
نعلین٢٢:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦نعلین تازی شده ( نالین ) است. پرستار نالین زرین بدست - به پای ایستاده سرافکنده پست ( فردوسی )گزارش
5 | 0
دیااکو٢١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨دهیوکَ رهایی بخش ایران از ستم آشوری ها این واژه در فارسی امروز ( دهقان ) شده است.گزارش
7 | 0
داریوش٢١:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨شاهنشاه خداپرست ایران سامان مندترین و شکوهمندترین پادشاهی را در تاریخ جهان داشته است و آثار و برجای مانده هایش بی مانند هستند و پس از کوروش دومین پاد ... گزارش
5 | 0
سیاره مشتری١٧:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨هرمز یا اورمزدگزارش
5 | 0
snack١٦:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨در فارسی: خوراکیگزارش
9 | 1
کاره حضرت فیله٠٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧کاری که نشدنی است.گزارش
2 | 0
بمبارونا٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧bombaruna زمان جنگ ایران و عراقگزارش
2 | 0
روبرتو باجو٠٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧سیر تحول: گزارشگر ها اول می گفتند روبرتو باگیو بعد گفتند روبرتو باجیو و آخر شد روبرتو باجو درخشش این بازیکن بین سال های 90 تا 94 میلادی بود.گزارش
2 | 0
الن دلون٠٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧بیشتر مردم آلن دولن می گفتند.گزارش
2 | 0
دریبل تو گل٠٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧دریب تو گل که گاه به اختصار ( دریب تی گل ) هم می گفتندگزارش
5 | 0
بالا بلندی٠٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧یک بازی شهری کودکانه در کوچه ها بالا بلندی یک بازی ساده کودکانه و فراگیر بود که در آن بچه ها برای فرار از دست گرگ بازی به بالای پله جلوی در خانه ها م ... گزارش
7 | 0
چرخ چرخ عباسی بازی٢٣:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦چرخ چرخ اَببازی خدا منو نندازیگزارش
0 | 0
سانی٢٣:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦son ( انگلیسی ) در گویش های ایرانی مانند تالشی به بچه کوچک و نیکو رفتار می گویند.گزارش
7 | 0
خدمتکار٢٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦برابرهای پارسی: کمربسته پیشکار دست به سینه گزارش
2 | 0
شهرستان٢٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢١من ازین دونان شهرستان نیم خاطر پر درد کوهستانیم نیما یوشیجگزارش
5 | 0
اگر١٩:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٠١اگر= گر، ار ( کوتاه شده ) در انگلیسی به or ( یا ) دگرگون شده است که در فارسی هم گاه معنای ( یا ) دارد. مانند: کنون گر تو در آب ماهی شوی و گر ( یا ) ... گزارش
2 | 0
hello١٨:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠١هال ( حال ) ؟ هال شما؟گزارش
9 | 4