منو
نیک

نیک

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١٢,٣٣٦
لایک
١,٣٣٥
لایک
دیس‌لایک
٥٠٧
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٨٤
رتبه کل
درباره‌ی من:

به نام خداوند جان و خرد * کزین برتر اندیشه برنگذرد
خداوند نام و خداوند جای * خداوند روزی ده رهنمای
خداوند کیهان گردان سپهر * فروزنده‌ی ماه و ناهید و مهر
ز نام و نشان و گمان برتر است * نگارنده‌ی بر شده گوهر است
(شاهنامه)

راه یکی است و آن راستی است.
(اوستا)

خدای بزرگ است اهورامزدا
آنکه زمین را آفرید
آنکه آسمان را آفرید
که مردم را‌ آفرید
که شادی را برای مردم آفرید
(شاهان هخامنشی)

فرهنگ مهر گستر ایران یک سرمایه جهانی است. همانگونه که درسراسر تاریخ ادب ما گفته شده دشمنان این فرهنگ براستی دیوها هستند.

هرودوت: ایرانیان (پرشین‌ها)سرشناس‌ترین هماوردان یونانیان هستند.

ایران سرزمینی است کهن با صدها مردم و صدها زبان بومی که دارای سرمایه مشترک یک فرهنگ و یک زبان ملی هستند. ایران دارای کهن‌ترین فرهنگ پیوسته‌ی جهان می‌باشد.

بگذاریم ایران برای ایرانی‌ها باشد.

تنها دو یا سه کشور در جهان هستند که به جایگاه تاریخی و ثروت فرهنگی ما نزدیک هستند. از این رو ایران اکنون باید در همه زمینه‌ها و بویژه ازدیدگاه ارزش و احترام تاریخی و فرهنگی آن در میان بهترین‌های جهان باشد (مانند جایگاه یونان در اروپا و مصر در آفریقا).یک نماد تاریخی و فرهنگی.

ما نباید به این ارزش و جایگاه ایران آسیب بزنیم. ایران تنها برای نسل‌های کنونی نیست.

از هزاران سال پیش فرهنگ ایران تنها هماورد در خاور جهان در برابر یکه‌تازی تمدن باختر بوده است و هنوز هم شاید بتواند باشد. هر دو فرهنگ هم (ایران و اروپا) ریشه‌های یکسانی دارند. فرهنگ‌های دیگر اهمیت و قدرت چندانی در برابر آنها ندارند.

جای شگفت نیست که تاراج‌بران و سیاستگزاران چپاول خاور میانه فرهنگ کهن و والای آریایی را دشمن خود بدانند.

ریشه همه ناکامی‌ها و گرفتاری‌های ما پشت کردن به فرهنگ ایرانی است.

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢,٣٣٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٨٤
لایک
لایک
١,٣٣٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٠٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٥

همان ( لنگر انداختن ) فارسی است به معنای جایی زیاد ماندن و جا خوش کردن.

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٨

بُنمایه، بُن مایه ( جمع: بن مایه ها، بن مایگان ) به جای منبع و مأخذ و مرجع و رفرنس و منابع و مآخذو مرجع ها امروزه بخوبی بکار می رود.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٢

هال = آرامش و خوشی ( یک ویژگی درونی ) دلش گشت پر آتش از مهر زال از او دور شد خورد و آرام و هال یا شب آمد پر اندیشه بنشست زال به نادیده بر گشت بی خور ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٣

خون ریشه در زبان های کهن ایرانی دارد. در اوستا: وُهون: vohun برای نمونه در وندیداد فرگرد ۴ بند ۳۴ آمده: ای دادار جهان استومند ای اشون کسی که دیگری را ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

کشوری با یک نام برآمده از اشتباهی تاریخی پس از جنگ جهانی نخست بر روی سرزمین باستانی آناتولی که پس از تهاجم و سلطه تازی و تاتار طی صدها سال بیشتر مردم ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.