نیک

نیک به نام خداوند جان و خرد * کزین برتر اندیشه برنگذرد
خداوند نام و خداوند جای * خداوند روزی ده رهنمای
خداوند کیهان گردان سپهر * فروزنده ی ماه و ناهید و مهر
ز نام و نشان و گمان برتر است * نگارنده ی بر شده گوهر است
( شاهنامه )

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهلوس٢٣:٥٥ - ١٤٠١/٠٦/٢٥واژه ای هندواروپایی اوستایی raocha زبان ایران: روز ایرانی کردی و تالشی و بلوچی: روژ - روچ ژرمنی و انگلیسی lux ( ریشه این واژه معنایش روشنایی است ) ... گزارش
2 | 0
بی رنگ و رو١٣:١٢ - ١٤٠١/٠٤/١٤bi rang o roo کم رنگ و کم اثر کهنه بدون سرزندگی و نشاطگزارش
2 | 0
غذا٢٣:٠٣ - ١٤٠١/٠١/٠٤غذا = خوراک غذا از واژگان کهن زبان ایرانی سکایی است که ریخت آن در این زبان خیذا و خچا ( khaysa ) و ( khaca ) و ریشه آن ( xad ) می باشد. واگویی ( تلفظ ... گزارش
9 | 1
محرمانه١٧:١٦ - ١٤٠١/٠١/٠١سر به مهر نادیده پوشیده نهان ( نهانی ) پنهان ( پنهانی )گزارش
2 | 0
اران١٨:١١ - ١٤٠٠/١٢/٢٧دختر گمشده ی ایرانگزارش
7 | 0
اقا١٩:٤٣ - ١٤٠٠/١٢/٢٥واژه ( آقا ) همان ( هخا ) است که برخی از مردم روستایی به ویژه در گذشته ( هاخا ) می گفتند. واژه ( هخامنش ) که بر پایه آنچه امروزه می گوییم ( آقا منش ) ... گزارش
18 | 2
سررشته دار١٣:٠٤ - ١٤٠٠/١٢/٢٥آن که سررشته کارها را بدست دارد. دست اندر کار یک واژه ی جایگزین خوب و کاربردی برای ( سیاست مدار ) و ( رئسا: هیئت رئیسه ) و از این دست نیز می باشد.گزارش
5 | 0
تغییر١٦:٠١ - ١٤٠٠/١٢/٠٦دگرش دگرشد دگرگونی دیگرگونی دگرسانی دیگرسانی جابه جایی جایگزینی دگردیسیگزارش
5 | 0
اتل متل توتوله١٧:٤٦ - ١٤٠٠/١١/٢٣واژگان کلیدی: اتل : بخوان متل: داستان یا ترانه کودکانه تو: تو ( tu ) همان ( to ) است ( واگویی ( تلفظ ) پهلوی ) . توله: بچه ی جانوران. عم قزی: آنکه ... گزارش
7 | 1
کاشتن١٩:٢٨ - ١٤٠٠/١١/١٢کاشتن ( کاریدن ) پهلوی: کاریتن هم ریشه با واژه create در زبان انگلیسی و دیگر واژگان همانند در دیگر زبان های اروپایی است.گزارش
5 | 1
پسر١٥:٣٥ - ١٤٠٠/١١/١٢اوستا: pusra هخامنشی: pusra سانسکریت: putra پهلوی: pusar پارسی: pesar ( pur )گزارش
12 | 1
priest١٥:٢٢ - ١٤٠٠/١١/١٢priest پرستنده، پرستش گر همریشگی زبان های هندواروپاییگزارش
5 | 0
priest١٥:٠٩ - ١٤٠٠/١١/١٢priest به مینوی ( پرستنده ) است. همریشگی واژگان هندواروپایی. شگفتا واژه هایی که به همان مینو در زبان خود ما نیز هست را چیزهای دیگری نامگذاری می کنند.گزارش
7 | 1
دل٠٠:٢٧ - ١٤٠٠/١١/١٢پهلوی: دیلگزارش
14 | 0
اموزش٠٠:٢٣ - ١٤٠٠/١١/١٢پهلوی: آموزیشنگزارش
5 | 0
کیر٠٠:١٢ - ١٤٠٠/١١/١٢نامگذاری از پهلوی: ker برابرهای دیگر: شرمگاه - زهار ریشه اوستایی: kar ( کاریدن ( کاشتن ) ، کردن ) می بینید که در زبان ارجمند ما ایرانیان چه اندازه ه ... گزارش
21 | 1
حشره٢١:٣١ - ١٤٠٠/١١/١١حشره = تارپا حشرات = تارپایان پهلوی آن xrastar است که واگویی آن دشوار است و در این نمونه تارپا بسیار برابر شایسته ای است.گزارش
9 | 0
بن١٨:٣٦ - ١٤٠٠/١١/١٠اوستایی = buna پهلوی = bun پارسی = bonگزارش
16 | 0
بلند١٨:٢٩ - ١٤٠٠/١١/١٠بلند boland پهلوی bulandگزارش
7 | 0
کیک١٩:٣٥ - ١٤٠٠/١٠/٠٧زبان های ایرانی = کاکگزارش
12 | 1
پان ترک١٥:٠٧ - ١٤٠٠/١٠/٠٦برابر پیشنهادی = پان - بی بُته ترک یک واژه ایرانی است. پس باید به این کسان گفت پان - بی بُته، پان بی هویت، پان - دزد، پان - مزدور و. . .گزارش
28 | 1
ضد و نقیض٢٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٩/٢٧دو پهلوگزارش
5 | 0
زنجان٠٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٨/٢٨زنگان zan در زبان های ایرانی کهن و اوستا به معنای ( زادن ) و ( دانستن ) می باشد. ( گان ) پسوند جایگاه است. زنجان = سرزمین دانایان ( میانگین مردم ا ... گزارش
16 | 1
نیشابور٢١:١٨ - ١٤٠٠/٠٨/٢٢نیشاپور ( شاپور ) شاه ایران بوده است ( شابور ) شاه کجا بوده است را خودتان داوری کنید.گزارش
14 | 1
پیر مغان١٩:٢٥ - ١٤٠٠/٠٨/٢٠پیر مغان پیامبر ایران باستان زرتشت می باشد.گزارش
14 | 1
یوغ١٩:٥٨ - ١٤٠٠/٠٨/١٤یوغ yoke از کهن واژگان هندواروپایی و آریایی است. در اوستا yug و yukh و در سانسکریت yug است و به همین معناست. در مهر یشت میترا ( مهر ) اسب هایش را به ... گزارش
41 | 1
ارمان٢٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦آرمان آر مان ( من ) = اندیشه آریایی = مرد آریایی ( از بهترین نام ها برای مردان ایرانی است ) . یک برابر خوب برای واژه ( هدف ) در پارسی امروز نام کشو ... گزارش
28 | 1
minor arts١٧:٥٥ - ١٤٠٠/٠٧/٢٥هنرهای خُرد honar ha ye xord هنرهایی مانند جواهرسازی، زرگری و کنده کاری روی اشیای کوچک.گزارش
5 | 0
خون١٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠٧/٠٥خون ریشه در زبان های کهن ایرانی دارد. در اوستا: وُهون: vohun برای نمونه در وندیداد فرگرد ۴ بند ۳۴ آمده: ای دادار جهان استومند ای اشون کسی که دیگری را ... گزارش
55 | 1
شفاهی١٣:٣٢ - ١٤٠٠/٠٧/٠٢سینه به سینه دهان به دهان گفتاریگزارش
7 | 1
جزئیات٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠ریزه کاری ها چند و چونگزارش
21 | 1
تضاد١٨:٠٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٣ناسازیگزارش
5 | 1
chamber١٨:٤٤ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨Chamber همان چنبر و چنبره فارسی است ( پهلوی: چنبر ) . یک بخش برجسته، یک برجستگی کلاف مانند، برجستگی اتاق مانند شگفت است که واژه نامه های ما گاهی هر ... گزارش
14 | 1
son١٥:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٥( سان ) و ( سون ) : در زبان های تالشی و آذری پهلوی نیز همانند آنچه در زبان انگلیسی و دیگر زبان های اروپایی هست این واژه به کودک و بچه کوچک گفته می شو ... گزارش
14 | 1
house١٥:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٥در زبان های ایرانی کردی و لری در برخی گویش ها ( هوز ) یا ( هوش ) می گویند که به مینوی ( خاندان ) است.گزارش
5 | 0
حوض١٥:٢٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٥حوض: همریشه با house ( خانه ) در زبان انگلیسی است.گزارش
5 | 1
ویار٠٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧ویار ریشه اوستایی: وَئیریَ vairyia به مینوی خواسته شده و آروز شدهگزارش
7 | 0
هوا٢٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠هوا برگرفته از فرشته هوا و باد آرین های باستان ( وایو ) هندی ها هنوز خود واژه ( وایو ) را بکار می برند زیرا این فرشته در هندوستان جایگاه بالایی داشت ... گزارش
25 | 1
بیک١٩:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥بیک = لیک، ولیکن بِیک = ریختی است نوین از ( بَگَ یا بَغَ ) از زبان های باستانی ایران به مینوی ( خدا، سرور و بزرگ ) . این واژه کهن ایرانی ریخت های دیگ ... گزارش
12 | 0
پروفسور١٩:١١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥کسی که بنا به شایستگی های ویژه و سالها پژوهش و داشتن آثار برجسته و ارزشمند در یک زمینه از سوی متخصص های برجسته آن زمینه پروفسور نامیده شود. در دانشگا ... گزارش
9 | 0
سهل انگار١٩:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٢ولنگار درنگی: برو تا به درگاه افراسیاب - درنگی مباش و منه سر بخواب ( شاهنامه )گزارش
2 | 0
خانم٢٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/١١خانم یا خانوم بخش ( خان ) می تواند ریخت نوین تری همریشه با واژه ( زن ) یا ( ژن ) و ( ژین ) در زبان های گوناگون ایرانی و هندواروپایی باشد که سپس دگرگ ... گزارش
32 | 3
خلیج فارس٢٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥نام جاویدان دریای پارس این نام را نخستین بار داریوش بزرگ در سنگنوشته های ساخت آبراه سوئز آورده است. ( شاخاب ) برابر شایسته ای نیست. چرا؟ زیرا این و ... گزارش
21 | 0
فرشکرد٢٣:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤نوسازی و بازسازی جهان.گزارش
5 | 0
ورجاوند٢٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤کسی که دارای نیرویی است شگفت.گزارش
9 | 0
زره٢٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤zrih پهلوی پلوتارک گوید: ایرانیان زرهی بر تن می کردند که می درخشید و چون روشنایی آفتاب بر آن می افتاد بینایی دشمن را کور می کرد.گزارش
9 | 0
هال٢١:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤همین چیزی است که امروزه ( حال ) می گوییم و اندریافت درونی یا شرایط و وضعیت درونی است. برای نمونه می گوییم ( دیگر حالی برایم نمانده ) یا ( حال شما چطو ... گزارش
18 | 1
عشق١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨اوستایی: ish ishka نیاهندواروپایی: ais ( خواستن و آرزو کردن ) این واژه با ask ( درخواست کردن و پرسیدن ) انگلیسی همریشه می باشد. گزارش
37 | 1
by١٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧این واژه همریشه با ( با ) در زبان فارسی می باشد ( نیاهندواروپایی bhi )گزارش
12 | 1
گوسان١٦:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧در قفقاز ( ارمنستان و گرجستان ) هم همین واژه با اندگی دگرگونی برای رامشگر و خنیاگر بکار می رود.گزارش
7 | 0