برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Neginnk

No more wishing on a shooting star🙃🍂

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 صخره های مرجانی! ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

102 دخلی داشتن دخالتی داشتن
Did that lady who came to the house that time have sth to do with this?
اون خانومی که اون دفعه اومده بود خونه دخلی به ...
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

103 To rain very heavily
To rain cats and dogs
١٣٩٨/٠٩/١١
|

104 کله خر
خنگ
١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

105 کسی که پشت پیشخوان(باجه)هست و مسئول پاسخگویی به مراجعه کننده هاست، فروشنده هم میشه گفت ولی کسایی که تو دفاتر هواپیمایی بانک یا هتل کار میکنن رو ک دیگ ... ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

106 An honest person ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

107 ادم ضدحال
Wet blanket
Someone who brings down the positive mood of a situation
١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

108 A debbie downer
ضدحال
Someone who brings down the positive mood of a situation
١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

109 انقد بخوری تا معده ات باد کنه
I'm bloated
١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

110 یه مدل رقصیدنه،تکون دادن شونه ها(لرزوندن)به جلو و عقب ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

111 بستنی نوني(مثل بستنی زعفروني نوني😋) ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

112 خبره ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

113 Mohammad the messenger of God
محمد رسول الله
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

114 جاروبرقی کردن ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

115 لباس شب زنانه
لباس مخصوص فارق التحصیلی (ردا)
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

116 در ضمن، ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

117 مدام ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

118 دسترسی پیدا کردن به کسی ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

119 Extremely Tired ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

120 محل كار دفترکار
Office
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

121 Swear to God ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

122 Room_mate. Someone sharing a room or apartment. See roomie. ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

123 Short beard stubble on a man's face that has grown since the morning shave, usually experienced towards the end of the day.
Can be used to describ ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

124 شلوار لی پاره پوره و رنگ و رو رفته (که بیشتر جای زانو شلوار پاره هست...) ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

125 a place where young children and babies are taken care of while their parents are at work... ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

126 Nursery جاییه که یه مدت کوتاهی می تونین بچه رو بزارين اونجا مثل اتاق بازيه (برای فروشگاه ها و...) ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

127 Moby-Dick; or, The Whale is an 1851 novel by American writer Herman Melville.😐 ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

128 بی مخ
Heads without brains
١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

129 Hypersensitive to sound specially human sound.
Some of the people can't stand any voice
...Even low sound
١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

130 منزوي ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

131 End table ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

132 Towel rail ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

133 هیچی بهتر از این نیست
هیچی نمیتونه مغلوبش کنه
١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

134 خیلی وقته مرده هفت کفن پوسانده
١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

135 غرفه یا اتاقک هایی که در دستشویی های عمومی (خارجی)میبینیم.که مجزا و دردار هستند
Washroom stall
Toilet stall
Shower stall


١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

136 Envy and jealously are different. They are very similar, but jealousy is when you fear something will be taken away from you. Envy is the feeling of ... ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

137 Envy and jealously are different. They are very similar, but jealousy is when you fear something will be taken away from you. Envy is the feeling of ... ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

138 Vital organs like brain and heart ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

139 To depersonalize something is to treat it in an impersonal way, or to remove the human element.

١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

140 People who have the guts to ask their crush out?
Outاینجا به معنی بیرون بردن هست
١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

141 My father tossed me very often,while I was a thin kid like 4_years old ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

142 یک به یک ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

143 زبان پيامکي پر از اسلنگ(slang یعنی عامیانه لغاتی که از ترکیب دو لغت دیگه بووجود اومدن یا مخفف شدن که خودش دنیای دیگه ای داره) و کلمات مخفف رایج هست ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

144 پیام بازرگانی میشه commercial
این آگهی منظور آگهی استخدام و .....هست
اعلان اعلانات
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

145 کج خلق بدقلق
bad tempered
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

146 A wimpy kid
یه بچه چلمن
اسم فیلم و کتاب (سری)
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

147 Take out
دور ریز
I save my take_out clothes
من لباساي دور ریزمو نگه میدارم(ذخیره میکنم)
To save صرفه جویی کردن
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

148 تبدیل شده
تبدیل کردن
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

149 Ancient Native people
مردم بومی
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

150 اتوبوس دو طبقه ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|