منو
نگین آقابزرگی

نگین آقابزرگی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١٦
رتبه کل
١٣,٩٠٤
رتبه کل
لایک
٢
لایک
دیس‌لایک
٢
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٣,٧٢٦
لایک
لایک
٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاهی موجود نیست.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She used a hammer to chip away the stone.
دیدگاه
٠

او برای تراشیدن سنگ از یک چکش استفاده کرد

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.