دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٨,٢٤٥
لایک
لایک
٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She used a hammer to chip away the stone.
دیدگاه
٠

او برای تراشیدن سنگ از یک چکش استفاده کرد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.