دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٨١٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٨١٧
لایک
لایک
١٩٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٩

More than two , but not many بیشتر از ۲ تا ولی نه خیلی زیاد Oxford word skill " intermediate

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

Experience = تجربه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
-١٣

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

Very surprising

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

این کلمه صفت adj. هستش . . . . کاربر Tabasom که نوشتید I was shocked. و shocked را فعل تعریف کردید پس Was چیه ؟؟ در این جمله was فعل هست که گذشته a ...

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
I hope u'll be more positive overall.
دیدگاه
٢

من امیدوارم تو به طور کلی مثبت باشید

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.