منو
MOG

MOG

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٨,٢٥٠
لایک
٨٩٣
لایک
دیس‌لایک
٣٤٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٤١٧
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨,٢٥٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٤١٧
لایک
لایک
٨٩٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٤٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٧

سیتوکین:مولکول های هشدار دهنده ترشح شده از یک سلول برای ایجاد پاسخ از یک سلول دیگر.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٤

سلول های گابلت ( سلول های جامی ) :ترشح کننده مخاط

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

فارماکولوژی:آنتاگونیست گونه ای از دارو که با اشغال محل آگونیست ( Agonist ) در گیرنده سلول ( receptor ) فعالیت آن را محدود می کند

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

تراتوژنیک:عامل ایجاد نقص در جنین

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٤

صفحات بینابینی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.