منو
عبداله موسی زاده

عبداله موسی زاده

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٤,١٦٢
لایک
٤٣٨
لایک
دیس‌لایک
١٠٩
دیس‌لایک
رتبه کل
٧٦٥
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,١٦٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٧٦٥
لایک
لایک
٤٣٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣١

معتبر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٨

بزرگترین، مسن ترین

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٦

گذرا، ناپایدار

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٨

به طورمشخص، به طورمجزا، متمایز

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٨

ناراحت کننده

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.