برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصطفا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 How was your trip up there
O man l just fed up with the airline
تو فرودگاه کلافه شدم🥴😤
١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

2 If a person tells you bummed out it means they
Are sad or upset
١٤٠٠/٠٤/٠٥
|

3 (ساختار)
Building a strong community
is strong
connections
ساختار یک اجتماع قوی ارتباطات قدرتمند است
١٤٠٠/٠٤/٠٣
|