منو
Htm

Htm

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٩,١٤٨
لایک
٩٣٥
لایک
دیس‌لایک
١٠١
دیس‌لایک
رتبه کل
٣٧٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,١٤٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٧٦
لایک
لایک
٩٣٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٢

stimulation :::: تحریک simulation ::::: شبیه سازی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٧

objective ::: هدف ، بی طرف ، عینی ( شهودی ) subjective::: طرفدارانه ( شخصی ) ، ذهنی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٩

طبق لانگمن: ۱ - پخش کردن ، توزیع کردن ۲ - از کار افتادن ۳ - تمام شدن، تمام کردن ۴ - بیرون دادن ۵ - اعلام کردن اما بهتره ترجمه مبنا ، * بیرون دا ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٩

consequence ::::: نتیجه ، نتیجه ی consequent :::: حاصل consequent on :::: ناشی از ، حاصل از concequently ::: درنتیجه subsequent :::: بعدی subseq ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٢

Shiver ::: لرزیدن ( از شدت سرما ) Tremble:::: لرزیدن ( از شدت ترس ، اضطراب و ناراحتی )

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
New management took over the company.
دیدگاه
١

مدیریت جدید ، ( کنترل ) شرکت را بدست گرفت.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
For one thing there isn't time, for another we haven't enough money.
دیدگاه
٣

یکی این که وقت نیست ، دوم اینکه ( بعدش هم ) پول کافی نداریم

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.