١ رأی
٩ پاسخ
٣٥٥ بازدید

ترجمه این جمله رو به فارسی بنویسید. هر چی از نظر گرامری دقیق تر باشه بهتره. But it would be fun to see penguins in Antarctica! 

٧ ماه پیش