دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨,٩٨٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤١٢
لایک
لایک
٩٥٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٦٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

آژیر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

من میتوانم کمکتان کنم؟

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

خواهش میکنم. . . . قابلی ندارد

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦

مهندس

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

فوتبال. . . . football. . . . . . . soccer

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ سال پیش
متن
His wife helped him in his political career.
دیدگاه

همسرش در حرفه سیاسی به او کمک کرد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.