siren

/ˈsaɪrən//ˈsaɪərən/

معنی: اژیر، حوری دریایی، سوت کارخانه، زن دلفریب، حوری مانند
معانی دیگر: (خطر) آژیر، سوت خطر، هر چیز وسوسه انگیز یا گمراه کننده، (اسطوره ی یونان و روم) سیرن، (مهجور) رجوع شود به: mermaid، (زن) فریبا، وسوسه انگیز، لوده، دلبر، افسونگر

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: (often cap.) in Greek mythology and The Odyssey, one of a group of sea nymphs who lure sailors to death on rocky coasts by their seductive singing.
مشابه: Circe, enchantress, Lorelei, mermaid, naiad, nymph, seductress, temptress, witch

- Beware the Sirens' song!
[ترجمه گوگل] مراقب آهنگ Sirens باشید!
[ترجمه ترگمان] از آهنگ Sirens آگاه باشید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: any seductive woman who tempts or beguiles men.
مترادف: enchantress, seductress, temptress, vamp, witch
مشابه: beauty, Circe, goddess, sorceress

- He collected photographs of his favorite film sirens of the 1930s.
[ترجمه گوگل] او عکس هایی از آژیرهای فیلم مورد علاقه خود در دهه 1930 جمع آوری کرد
[ترجمه ترگمان] او عکس های فیلم های مورد علاقه اش را از دهه ۱۹۳۰ جمع آوری کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a warning device that produces a loud, piercing noise, used esp. in firehouses and on police or emergency vehicles.
مشابه: alarm, bell, horn, signal, tocsin, warning

- The screaming siren of the ambulance woke up the household.
[ترجمه محمدرضا شریفی] آژیر پر سر وصدای آمبولانس اهالی خانه را بیدار کرد
|
[ترجمه گوگل] صدای جیغ آژیر آمبولانس خانواده را از خواب بیدار کرد
[ترجمه ترگمان] آژیر screaming آمبولانس در خانه بیدار شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: any of several amphibious eel-shaped salamanders lacking hind legs.
صفت ( adjective )
(1) تعریف: of, produced by, or like a siren.
مترادف: warning
مشابه: cautioning, signal

(2) تعریف: seductive or tempting, esp. dangerously so.
مترادف: alluring, beguiling, bewitching, seductive, spellbinding
مشابه: captivating, charming, come-hither, enchanting, erotic, fascinating, mesmerizing, tantalizing, tempting

جمله های نمونه

1. the siren songs of financial success
آواز افسونگر کامیابی مالی

2. the wail of an air-raid siren
ناله ی آژیر حمله ی هوایی

3. the loud, peremptory shout of the ship's siren
صدای بلند و فرمان وار آژیر کشتی

4. I heard the wail of a police siren.
[ترجمه گوگل]صدای ناله آژیر پلیس را شنیدم
[ترجمه ترگمان]صدای آژیر پلیس را شنیدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. It sounds like an air raid siren.
[ترجمه گوگل]صدای آژیر حمله هوایی است
[ترجمه ترگمان]به نظر یه آژیر حمله هوایی میاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. A car highballed passing me with ringing siren.
[ترجمه گوگل]ماشینی با صدای زنگ از کنارم رد شد
[ترجمه ترگمان]یه ماشین که منو با آژیر به صدا در میاره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The siren was a signal for everyone to leave the building.
[ترجمه گوگل]آژیر علامتی بود که همه از ساختمان خارج شوند
[ترجمه ترگمان]آژیر برای همه علامت بود که ساختمون رو ترک کنن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. He cleared off when he heard the police siren.
[ترجمه گوگل]با شنیدن صدای آژیر پلیس راه را خالی کرد
[ترجمه ترگمان]وقتی صدای آژیر پلیس را شنید از اتاق بیرون رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Somewhere in the distance a siren hooted.
[ترجمه گوگل]جایی در دوردست آژیر به صدا درآمد
[ترجمه ترگمان]جایی در دوردست صدای siren هوهو می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The ambulance sped off with its siren wailing.
[ترجمه گوگل]آمبولانس با صدای آژیر خود به سرعت حرکت کرد
[ترجمه ترگمان]آمبولانس با شیون siren به سرعت خارج شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The eerie howl of the siren sent chills up her spine.
[ترجمه گوگل]زوزه وهم آور آژیر باعث لرزش ستون فقراتش شد
[ترجمه ترگمان]زوزه وهم آوری او را به لرزه انداخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. When the air raid siren went off people ran to their shelters.
[ترجمه گوگل]وقتی آژیر حمله هوایی خاموش شد، مردم به سمت پناهگاه هایشان دویدند
[ترجمه ترگمان]هنگامی که آژیر به صدا در آمد، افراد به پناه گاه خود دویدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The police siren died away into the hot night.
[ترجمه گوگل]آژیر پلیس در شب داغ از بین رفت
[ترجمه ترگمان]آژیر پلیس در آن شب داغ خاموش شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. People were awakened rudely by a siren just outside their window.
[ترجمه گوگل]مردم با صدای آژیر درست بیرون پنجره بیدار شدند
[ترجمه ترگمان]مردم با صدای آژیر از بیرون پنجره از خواب بیدار می شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. He depicts her as a siren who has drawn him to his ruin.
[ترجمه گوگل]او او را به‌عنوان یک آژیر به تصویر می‌کشد که او را به سمت ویرانی‌اش کشانده است
[ترجمه ترگمان]او را به عنوان یک حوری به نام who که او را به تباهی کشانده است، به صدا در می آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

اژیر (اسم)
warning, audible alarm, siren, tocsin

حوری دریایی (اسم)
nix, siren, mermaid, daphne, thetis, water nymph

سوت کارخانه (اسم)
siren, factory whistle

زن دلفریب (اسم)
siren

حوری مانند (اسم)
siren

انگلیسی به انگلیسی

• north american salamander; warning device that makes a loud wailing sound; creature that is half-woman and half-bird and sings in order to lure sailors to their deaths (greek mythology); dangerously attractive woman, temptress (slang)
a siren is a warning device which makes a long, loud, wailing noise.

پیشنهاد کاربران

به یه جور سمندر هم گفته میشه
A type of small, bright - colored salamander.
❝ The siren is a long slender amphibian found in swamps and wetlands.
( in ancient Greek literature ) one of the creatures who were half woman and half bird, whose beautiful singing encouraged sailors to sail into dangerous waters where they died
سیرن یا سایرن ( به یونانی: Σειρήν ) ، یا نیمف دریایی اساطیر یونان، گاهی به صورت موجودی با بدن یک پرنده و سر یک زن، و در سایر موارد به شکل تنها یک زن تصویر شده است. آن ها سه نیمف دریایی بودند که ملوانان را با آوازهای احساس برانگیز خود طلسم کرده و به کام مرگ می کشاندند. آن ها در ابتدا به عنوان کنیزان ملکهٔ جهان زیرزمینی پرسفونه به شمار می رفتند.
...
[مشاهده متن کامل]

گول زنک
آژیر ، آژیر خطر
siren ( فیزیک )
واژه مصوب: چرخ‏آوا
تعریف: اسبابی که در آن هوای متراکم از سوراخ های یک قرص چرخان بگذرد و صدا یا صوت بلندی ایجاد شود
آژیر
آ ژیر خطر
۱. آژیر
۲. حوری دریایی - پری دریایی ( موجود زیبای خیالی ( مونث ) که در دریا و اقیانوس ها زندگی میکند. مردان را با چهره ی زیبا و مهمتر صدای آواز زیبای خود وسوسه و در نهایت آنها را کشته و میخورد. . .
...
[مشاهده متن کامل]

۳. جیگر - داف - پلنگ
🔴a mythical creature that's female and lures men to their deaths with their beatiful singing voices. . . props to odysseus ; )
The siren enchanted Tom, then bashed his brains in and ate them
🔴A very attractive female who has many boys drooling over her.
That siren has got every single guy in the damn school!
🔴
1. What you run away from when you know the feds are after you.
2. A really hot, dime - piece, tempting seductress.
1. Oh shit, drive faster!! I can hear the sirens!
2. Damn, look at that girl! What a siren!
*بیشترین کاربردش تو دنیای امروز همون آژیره
Toscin هم همون زنگوله بزرگاست که بالای کلیسا هه یا ساختمان های بزرگ قرار داره و طنابشو میکشی تا صداش دربیاد ( حکم آژیرای قدیم رو داشتن )
مترادف های آژیر میتونیم بگیم : danger signal - alarm - warning bell

حوریان دریایی
در حکایات و داستان های روم باستان آمده که با نوای زیبایشان انسان ها را به فنا و کشتن می دادند
معمولا به معنی آژیر هست
سوت کشیدن
Audible alarm
اژیر
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٢)

بپرس