منو
mohammadali

mohammadali

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢,٣٠٦
لایک
٢٥٢
لایک
دیس‌لایک
١٠٧
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٢٧٢
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٣٠٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٢٧٣
لایک
لایک
٢٥٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاه
١٨

Hero

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧

فیروزه، فسفات آبدار آلومینیوم

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

انبار، دپو

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

در بر گرفتن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

الماس تراش نخورده، الماس خام

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
By all appearances he's an honest man.
دیدگاه
١٦

به نظر میاد انسان راستگویی باشد.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The party's policies were based on prejudice rather than on any coherent ideology.
دیدگاه
١٧

سیاست های حزبی، به جای اینکه مبتنی بر ایدئولوژی های منطقی باشد، بر مبنای تعصبات بنا نهاده شده بود.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Herbs enhance the flavor of the meat.
دیدگاه
١٧

گیاهان معطر، طعم گوشت را بهتر می کنند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Do you have a preference for a window seat or an aisle seat?
دیدگاه
١٥

برای شما فرقی میکنه روی صندلی کنار پنجره بشینید یا صندلی کنار راهرو؟

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The king's army easily took the enemy fortress.
دیدگاه
١١

ارتش پادشاه، به راحتی قلعه دشمن را به تصرف خود درآورد.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.