دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٣٦٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٣٨٣
لایک
لایک
٢٥٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

دیدگاه
١٨

Hero

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٧

فیروزه، فسفات آبدار آلومینیوم

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢

الماس تراش نخورده، الماس خام

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٧

انبار، دپو

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥

در بر گرفتن

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
By all appearances he's an honest man.
دیدگاه
١٦

به نظر میاد انسان راستگویی باشد.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
By the time I reached the station, the train had already left.
دیدگاه
١

قبل از اینکه به ایستگاه برسم، قطار رفته بود.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
His friend advised him to wait a while longer before making a decision.
دیدگاه

دوستش به او توصیه کرد، قبل از اینکه تصمیمی بگیرد، کمی بیشتر صبر کند.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
If you want to expand your clientele, you need to advertise.
دیدگاه
١

اگه میخوای مشتری هات بیشتر بشن باید تبلیغ کنی.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Do you have a preference for a window seat or an aisle seat?
دیدگاه
١٥

برای شما فرقی میکنه روی صندلی کنار پنجره بشینید یا صندلی کنار راهرو؟

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.