محمد علیزاده

محمد علیزاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهillustration٠٩:٣٠ - ١٣٩٧/٠٧/٠٧نقاشیگزارش
18 | 1
gone٠٩:٢٦ - ١٣٩٧/٠٧/٠٧To become disappearگزارش
21 | 2
spark٠٩:٢٣ - ١٣٩٧/٠٧/٠٧تنشگزارش
18 | 1
match١٢:٣٨ - ١٣٩٧/٠٧/٠٦Compare، contest، conformگزارش
18 | 2
trade١١:٤٥ - ١٣٩٧/٠٧/٠٦Merceگزارش
16 | 2
stumble١١:٣٥ - ١٣٩٧/٠٧/٠٦Rattle, روند سینوسی داشتنگزارش
18 | 1
generous١١:١٥ - ١٣٩٧/٠٧/٠٦A person who helps financialy to othersگزارش
92 | 4
tie١٣:٠٩ - ١٣٩٧/٠٧/٠٥گره زدنگزارش
115 | 2
شیک١٢:٢٣ - ١٣٩٧/٠٧/٠٥Handsomeگزارش
7 | 1
ardent١٤:٤٩ - ١٣٩٧/٠٧/٠٤A person who have a particular prejudice on a special matter that he speak emotionaly not reasonablyگزارش
9 | 1
panenka١٤:٤٥ - ١٣٩٧/٠٧/٠٤A panenka penalty پنالتی چیپگزارش
7 | 1
stunner١٤:٤٢ - ١٣٩٧/٠٧/٠٤Appealing, alluringگزارش
7 | 0
insult١٤:٣٠ - ١٣٩٧/٠٧/٠٤Affront to someoneگزارش
7 | 1