دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٩,٩٦٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٩٤
لایک
لایک
٢,١٥٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨١٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٠

Radiate

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٨

Annoy, bother

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٩

برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٢

مقدار زیاد

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه

Killer

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.