دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣١
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٥,٧٦٦
لایک
لایک
٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٣٠
رتبه
رتبه در بپرس
٢,٤٥٥
لایک
لایک
٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

بقیوشو بخون تاج محله یا مخفف تاج محله

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

گذشته ride به معنی ماشین راندن. سوار. کاری با اسب عامینه معنی سواری دادن دختر در رابطه. جنسی هم میشه

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

پل دادن گذذشته. payبه معنی پول دادن پرداخت کردن پول

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

گذشته hear هستش ـــــــــــ� شنیدن

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

بی قاعده lrregular verbs: افعال بی قاعده

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

٣ رأی
١ پاسخ
١٣٩ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
١٢٢ بازدید
چند گزینه‌ای

ally fe....... he drove so fast that l relt my life was in معنی سؤال و گزینه درست

٥ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١٤٦ بازدید

the hubble telescope goes around earth every 97 minutes ترجمه جمله‌ی بالا و معنی hubble وgoes هم بگید لطفا .

٥ ماه پیش

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.