دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٨١٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٢١٢
لایک
لایک
٢٨٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

تسلیم گرایی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤

بی تفاوتی

دیدگاه
٣

بی درنگ

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

پیش قدم شدن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

به عنوان صفت: در حال فرسودگی؛ در حال پیر شدن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.